Krzyżyk zamykający popup

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji stanowi odpowiedź na wyzwania związane z realizacją założeń pakietu Fit for 55. Polska jest  jego największym beneficjentem w całej Unii Europejskiej – otrzyma aż 26,6 mld EUR dofinansowania.

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji?
 • W jaki sposób Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji działa w Polsce?
 • Jakie programy finansowe przewidziano w ramach Mechanizmu?

Wdrożenie celów Zielonego Ładu wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki i regionach kraju. Szczególnie narażone są te podmioty i obszary, które opierają produkcję na wykorzystaniu węgla i paliw kopalnych, ale nie tylko. Także obywatele mogą ucierpieć przez rosnące ceny energii i kosztów życia, zagrożenie likwidacją miejsc pracy oraz niedostosowanie standardu budynków i nieruchomości, w których żyją, do norm. Odpowiedzią na te wyzwania jest jest Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, który ma zapobiec powstawaniu nierówności społecznych wynikających z wprowadzania niezbędnych adaptacji. 

Dzięki Mechanizmowi Sprawiedliwej Transformacji Polska otrzyma 26,6 mld EUR dotacji w latach 2021-2027. Pieniądze zostaną przekazane w ramach trzech najważniejszych programów, z których mogą skorzystać polskie przedsiębiorstwa oraz rząd:

 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) –  z którego można otrzymać dofinansowanie projektów na rzecz dywersyfikacji gospodarczej, przekwalifikowania pracowników, efektywności energetycznej i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw i samorządów na inwestycje związane z transformacją.
 • Program InvestEU – który oferuje wsparcie kapitałowe dla inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia i technologie niskoemisyjne.
 • Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego (IPSP) – podmiot oferującego pożyczki, dofinansowanie projektów infrastrukturalnych i inwestycji o niskiej rentowności, ale dużym znaczeniu dla transformacji.

Dodatkowo przewidziano także zdywersyfikowane wsparcie dla małych przedsiębiorstw i podmiotów terytorialnych: 

 • Krajowy Program Renowacji – dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • Fundusz Wsparcia Przedsiębiorczości – który oferuje pożyczki i dotacje dla mikro, małych
  i średnich przedsiębiorstw na inwestycje związane z transformacją.
 • Programy rozwoju regionalnego – wsparcie dla projektów lokalnych i regionalnych ukierunkowanych na transformację klimatyczną.

Warto podkreślić, że zagrożenia związane z Zielonym Ładem są zróżnicowane w zależności od sektora gospodarki i regionu – niektóre mogą być bardziej narażone na negatywne skutki transformacji niż inne. Należy jednak pamiętać, że to również szansa na modernizację polskiej gospodarki i stworzenie nowych miejsc pracy, dlatego tak ważne jest, aby wykorzystać wsparcie oferowane w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. 

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Gabriela Milczarek
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS