Krzyżyk zamykający popup

POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMII ESG

Celem Akademii ESG jest promowanie dostępu do wiedzy z obszaru ESG. Jako Akademia ESG szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy. W tej Polityce opisujemy w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

1. KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających z serwisu [www.akademiaesg.pl] (“Akademia ESG”);
 2. osób, które śledzą profile Akademii ESG na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje;
 3. osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 4. osób, które odpowiadają na nasze artykuły; 
 5. naszych partnerów biznesowych;
 6. naszych doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na naszą rzecz;
 7. subskrybentów naszego newslettera;

jest ThinkCo sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górnośląska 7B/7, 00-443 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001102235, NIP 7011202099, REGON 52845376700000, reprezentowane przez:

Przemysława Chimczaka-Bratkowskiego – Prezesa Zarządu,
Tomasza Bojęcia – Członka Zarządu,

 (dalej jako “ThinkCo”, “my”, “nasze”, “nas”).

2. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej Akademii ESG:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

  1. osoby, które śledzą profile Akademii ESG na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

  1. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

  1. osoby, które kontaktują się z naszymi partnerami biznesowymi za pośrednictwem dedykowanych formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

  1. osoby, które odpowiadają na nasze artykuły:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania oraz umożliwienia Ci kontaktu z naszymi partnerami.

  1. nasi partnerzy biznesowi:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Akademią ESG. 

  1. doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Akademii ESG:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Akademią ESG.

  1. subskrybenci naszego newslettera:

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

  W przypadku: 

  1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej Akademii ESG

  – przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;

  1. osób, które śledzą profile Akademii ESG na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje

  – przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;

  1. osób, które kontaktują się z Akademią ESG za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji

  – przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

  1. osób, które odpowiadają na nasze artykuły

  – przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, oraz inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

  1. naszych partnerów biznesowych 

  – przetwarzamy: imię i nazwisko, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu;

  1. naszych doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Akademii ESG

  – przetwarzamy: imię i nazwisko, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu;

  1. subskrybentów naszego newslettera

  – przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail.

  4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

  1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej Akademii ESG:
  1. osoby, które śledzą profile Akademii ESG na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  1. osoby, które kontaktują się z Akademią ESG za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  1. osoby, które odpowiadają na nasze artykuły:
  1. nasi partnerzy biznesowi:
  1. nasi doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Akademii ESG:
  1. subskrybenci naszego newslettera:

  5. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

  Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

  1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej Akademia ESG:
  1. osoby, które śledzą profile Akademii ESG na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje: 
  1. osoby, które kontaktują się z Akademią ESG za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  1. osoby, które kontaktują się z Akademią ESG za pośrednictwem dedykowanego partnerowi formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej:
  1. osoby, które odpowiadają na nasze artykuły:
  1. nasi partnerzy biznesowi:
  1. nasi doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Akademii ESG:
  1. subskrybenci naszego newslettera:

  Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited (Google Drive), Facebook (Meta Platforms, Inc.), Mailliter oraz Clickmeeting Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów. 

  Więcej informacji znajdziesz tutaj:

  6. TWOJE PRAWA

   W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

   W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

   Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

   W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

   W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Akademii ESG (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

   Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

   Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres redakcja@akademiaesg.pl lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. ThinkCo sp. z o. o., adres: ul. Górnośląska 7B/7, 00-443 Warszawa.

   7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

   Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

   8. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

   My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi wraz ze wskazaniem naszej platformy (strona internetowa), w której z nich korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

   STATYSTYKI STRONY META I INSTAGRAM

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook i Instagram. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Meta Platforms, Inc. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Meta Platforms, Inc. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

   GOOGLE ADS

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Ads. Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii informacyjnych realizowanych przez Akademię ESG, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę internetową Akademii ESG. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.

   GOOGLE TAG MANAGER

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager. Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML. Tagi to małe elementy kodu, które między innymi służą do pomiaru ruchu i analizy zachowań odwiedzających (zrozumienia wpływu naszych kampanii informacyjnych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz do testowania i optymalizacji stron internetowych). Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj.

   GOOGLE ANALYTICS

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony Akademii ESG oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony Akademii ESG. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

   FACEBOOK PIXEL

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii informacyjnych realizowanych przez Akademię ESG w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych – jak na stronie Akademii ESG – w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

   MAILERLITE

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z Mailerlite tj. narzędzia umożliwiającego wysyłkę newslettera. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Mailerlite można znaleźć tutaj.

   CLICKMEETING

   Do organizacji wydarzeń online i webinarów wykorzystujemy platformę Clickmeeting, która umożliwia rejestrację oraz udział w wydarzeniach i webinarach. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Clickmeeting można znaleźć tutaj.

   9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

   Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Akademii ESG na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

   10. PLIKI COOKIES 

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

   Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

   Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

   Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).

   Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

   Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

   Rodzaj plików cookiesNazwa plików cookiesKiedy pliki cookies zostaną usunięte?
   Niezbędne
   Statystyczne
   Marketingowe

   11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

   Postanowienia Polityki Prywatności Akademii ESG mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. 

   Polityka obowiązuje od dnia 01.06.2024 r.