Aktualności


Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych

Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych

Już są najnowsze wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych, który zrealizowaliśmy razem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa Pierwsza edycja badania dotyczy spółek WIG20 z mWIG40   O projekcie Benchmark Strategii Klimatycznych to regularne i obszerne badanie strategii klimatycznych firm. Wskaźniki opracowane w ramach Benchmarku przez ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible zostały tak opracowane, aby stanowiły wsparcie dla spółek w spełnianiu wymagań ratingowych. Obecna analiza dotyczy raportów zintegrowanych za 2020 rok. W ramach Benchmarku, na podstawie bieżących danych publikowanych przez spółki, będą realizowane kolejne analizy, w tym również branżowe.   Analizowane obszary W ramach projektu wyodrębnionych zostało czternaście kluczowych obszarów, według których oceniano stopień zaawansowania raportowania kwestii klimatycznych: zarządzanie ryzykiem raportowanie emisji polityka klimatyczna cele klimatyczne partnerstwa na rzecz klimatu wskaźniki emisyjności globalne polityki SDG włączanie OZE efektywność energetyczna governance klimatyczny zespół ds. zrównoważonego rozwoju wytyczne TCFD zarządzanie strategiczne działalność zrównoważona (Taksonomia)   Wnioski z pierwszej edycji badania Obszary Analiza ryzyk klimatycznych jest podstawowym, opisywanym działaniem w firmach, chociaż rzadko jest zaawansowana i kompletna, to jednak stanowi stały punkt w komunikacji firm Raportowanie emisji jest drugim najczęściej opisywanym przez spółki obszarem, ze względu na istniejący już obowiązek raportowania. Punktacja wskazuje jednak na ograniczone/niepełne raportowanie wymaganych wskaźników i informacji Duża część firm nawiązuje do polityk klimatycznych, jednak dla większości stanowi to dodatek do polityki środowiskowej, często niesformalizowany lub pozbawiony konkretnych (finansowo mierzalnych) celów Cele klimatyczne, jeśli istnieją, sprowadzają się do potwierdzenia Celów Porozumienia Paryskich i horyzontu 2050. Nieliczne przypadki wskazują na dostosowanie do celów globalnych centrali W wielu raportach brakuje opisu kwestii faktycznych (mierzalnych) działań na rzecz...

ZOBACZ WIĘCEJ

ESG a giełdowe indeksy

ESG a giełdowe indeksy

Jak czytamy w Gazecie Giełdy Parkiet: “Coraz więcej spółek stawia na zrównoważony rozwój. Ich akcje są włączane do wskaźników grupujących prymusów w zakresie ESG. Gra jest warta świeczki, bo na tego typu wskaźniki coraz częściej patrzą inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.” Tak temat skomentował Przemysław Oczyp. CEO Go Responsible: Hasło ESG pojawia się w tym roku wyjątkowo często, w przeróżnych kontekstach. Nie jest to jednak ani zupełnie nowy temat, ani wyłącznie moda czy nowe określenie na wcześniejsze „literki” – CSR, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. To rozwinięcie wspomnianej koncepcji, która w ostatniej dekadzie przeszła znaczącą ewolucję. Uległa poszerzeniu, a ponadto zmieniły się akcenty i priorytety, m.in. wzrósł nacisk kładziony na kwestie związane z ładem korporacyjnym. W Polsce niestety niewiele spółek jest tego świadomych. Głównie duże przedsiębiorstwa zaczynają rozpoznawać ten obszar, bo pojawił się wymóg raportowania kwestii pozafinansowych. Za kilka lat spełnianie norm ESG będzie musem, stanie się swego rodzaju kodeksem. W skrajnych sytuacjach firmy niespełniające wymogów będą wypadać z rynku. Zwłaszcza zagraniczni inwestorzy, przede wszystkim fundusze inwestycyjne i emerytalne, kładą nacisk na sferę ESG i szukają spółek świadomych w tym obszarze. Inwestorzy oczekują bowiem tego, co zawsze: bezpieczeństwa swoich inwestycji. Chcą, aby spółki, w które angażują swój kapitał, były świadome zmian na świecie związanych z klimatem i środowiskiem, bo tylko wtedy mogą się do nich dostosować. Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem: https://www.rp.pl/forum-esg/art19060291-gieldowe-indeksy-dla-firm-odpowiedzialnych-spolecznie

ZOBACZ WIĘCEJ

Już jest jesienna oferta szkoleniowa!

Już jest jesienna oferta szkoleniowa!

14 września ruszamy z cyklem szkoleń z obszaru ESG! Jeżeli już zajmujesz się tematem ESG w swojej firmie lub w najbliższym czasie będziesz się zajmował/ zajmowała – zapoznaj się z naszą ofertą. Zapewniamy kompleksową wiedzę oraz doświadczonych ekspertów.

ZOBACZ WIĘCEJ

termin_iko3