Krzyżyk zamykający popup

Litera E w skrócie ESG odpowiada za aspekt środowiskowy, co często stawia ją na pierwszym miejscu w dyskusjach na temat zrównoważonego rozwoju. Można przypuszczać, że skoro występuje w akronimie jako pierwsza jest najważniejsza, ale czy rzeczywiście tak jest?

Z artykułu dowiesz się:

 • Co oznacza litera E w skrócie ESG?
 • Jaką rolę aspekt środowiskowy odgrywa w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem?
 • Jakie branże oddziałują najbardziej na środowisko?

Firmy, które dążą do zrównoważonego rozwoju, muszą uwzględniać nie tylko tradycyjne wskaźniki finansowe, ale również czynniki ESG rozumiane jako ich oddziaływanie na środowisko (litera E) i społeczeństwo (litera S), a także sposób zarządzania przedsiębiorstwem (litera G). Ten model pozwala lepiej zrozumieć i holistycznie zarządzać ryzykami oraz możliwościami, które wynikają z prowadzenia przedsiębiorstwa w odpowiedzialny sposób. 

E w ESG – co oznacza?

Zrównoważony rozwój powoli zadomawia się w świadomości przedsiębiorców. ,,E” w skrócie ESG pochodzi od angielskiego słowa environmental, które w języku polskim oznacza środowiskowy. Aspekt ten odnosi się więc do kwestii związanych z wpływem działalności firm na środowisko naturalne. Zmiany klimatyczne, które obserwujemy na świecie pokazują, że bez przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań związanych z ochroną środowiska doprowadzimy do jego dalszej degradacji.

Dla firm nie jest to kwestia tylko dobrej woli. Prawo wymaga raportowania ESG od ok. 12 tys. firm w Unii Europejskiej, z czego w Polsce od 150 (do 2026 r. obowiązkiem tym będzie objętych już ok. 3500 firm), a na dodatek coraz więcej potencjalnych kontrahentów pyta o kwestie związane z ochroną środowiska. Przedsiębiorstwo, które planuje uwzględnić aspekt środowiskowy w podejmowanych inicjatywach, musi zwrócić uwagę m.in. na: 

 • emisję gazów cieplarnianych,
 • emisję szkodliwych substancji,
 • zużycie energii,
 • wykorzystanie energii odnawialnej,
 • wykorzystanie surowców,
 • zużycie wody i jej obieg,
 • minimalizację spływów przemysłowych,
 • gospodarkę odpadami,
 • analizę cyklu życia produktu,
 • ekoprojektowanie,
 • optymalizację tras dostaw,
 • dbanie o bioróżnorodność.

Lista jest więc długa. O ile kwestie związane z ładem społecznym i korporacyjnym, czyli literami S i G z akronimu ESG (więcej o ich znaczeniu TUTAJ) można rozwijać w każdym przedsiębiorstwie (bo wszędzie pracują ludzie, o których trzeba dbać i tworzą firmy, którymi należy właściwie zarządzać), obszar środowiskowy nie dotyczy wszystkich branż w takim samym stopniu.

Prawo wymaga już raportowania ESG od ok. 12 tys. firm w Unii Europejskiej, w tym od 150 firm w Polsce.

Dla biznesów, w których przeważa praca biurowa dbanie o środowisko może oznaczać segregację śmieci czy zapewnianie pracownikom wody z dystrybutora zamiast pojedynczych plastikowych butelek. Nawet małe, codzienne działania mogą być dobrym pierwszym krokiem do stania się bardziej ekologiczną firmą.  Coraz więcej firm podczas onboardingu wręcza swoim pracownikom butelki filtrujące lub szklane bidony, by zachęcić do korzystania z nich w biurze. Innym przykładem może być wymiana tradycyjnych żarówek na oświetlenie LED czy zmiana tradycyjnych, drukowanych faktur na wersję elektroniczną. Firmy organizują też cykliczne akcje związane z porządkami w dokumentacji, by na bieżąco pozbywać się niepotrzebnych dokumentów i stworzyć tym samym miejsce na nowe. To pozwala uniknąć kupowania kolejnych segregatorów, a przy okazji uświadamia, jak wiele papieru jest zadrukowywana bez potrzeby. Pracodawcy myślą też o sposobie dojazdu pracowników do biur – chcąc zachęcić ich do rezygnowania z transportu samochodem na rzecz rowerem stawiają przed budynkami odpowiednie stojaki.

Dla jakich branż filar environmental jest szczególnie ważny?

Działania przedsiębiorstw z niektórych sektorów gospodarki odbiją się na środowisku bardziej niż innych. Jeśli takie organizacje zdecydują się na działania pro środowiskowe, mogą one zaowocować większą, pozytywną zmianą o szerokim zasięgu. Wśród branż, które mają największy wpływ na środowisko można wymienić:

energetykę – modernizacja infrastruktury, wprowadzanie inteligentnych sieci i rozwój technologii magazynowania energii mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć ślad węglowy; z kolei sektor energii odnawialnej może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych,

przemysł – niskoemisyjna produkcja i gospodarka obiegu zamkniętego pozwalają na mniejsze zużycie surowców i zminimalizowanie odpadów,

transport – elektryfikacja transportu przyczyni się do ograniczenia emisji (odnosi się to zarówno do pojedynczych pojazdów, jak i transportu zborowego, w przypadku którego coraz częściej wprowadza się też nowe rozwiązania, jak np. zasilanie wodorowe),

budownictwo – ten sektor może ograniczyć swój wpływ na środowisko m.in. poprzez stosowanie zrównoważonych materiałów, technik budowlanych oraz projektowanie budynków energooszczędnych,

rolnictwo – dobre praktyki rolnicze mogą znacznie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko przez minimalizowanie użycia pestycydów, sztucznych nawozów i zużycia wody, 

produkcja żywności – wdrażanie praktyk, które zmniejszają marnotrawstwo żywności oraz promują lokalne i sezonowe produkty może poprawić zrównoważoność sektora spożywczego,

technologie informacyjne optymalizacja efektywności energetycznej centrów danych oraz przejście na energię odnawialną mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy sektora IT; z kolei rozwój aplikacji i systemów monitorujących zużycie energii, zarządzanie zasobami i inne ekologiczne inicjatywy może pomóc w zrównoważonym zarządzaniu środowiskiem,

usługi finansowe –  ten sektor odgrywa kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważony model gospodarki ułatwiając dostęp do finansowania ekologicznym projektom zamiast tym o negatywnym wpływie na środowisko.

Warto podkreślić, że w wielu branżach pewne kwestie przenikają się, co pokazuje jak szeroki jest zasięg filaru E w praktykach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na przykład branża energetyczna działa nad zmniejszeniem emisyjności pojazdów, na czym skorzysta branża transportowa. 

Zrozumienie i wdrożenie zasad ESG staje się coraz ważniejsze dla przedsiębiorstw, które chcą nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Przyjęcie podejścia ESG nie jest jedynie modnym trendem, lecz w perspektywie długoterminowej – koniecznością. Firmy, które konsekwentnie dążą do zrównoważonego rozwoju, zapewniają sobie stabilność na przyszłość. A środowisko im za to podziękuje.

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS