Krzyżyk zamykający popup

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory na dofinansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Budżet na dofinansowanie wynosi aż 900 mln zł.

Od 1 lipca instytucje publiczne znów mogą ubiegać się o środki inwestycyjne z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – ruszyły nabory w programie FENX.01.01 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze konkurencyjnym wynosi pół miliarda, a w trybie niekonkurencyjnym – 400 milionów zł. Wnioski można składać do 30.09.2024 r.

W przypadku inwestycji w budynkach zabytkowych, do naboru mogą przystąpić państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie. W przypadku budynków mieszanych i nie będących zabytkami o dotacje mogą ubiegać się tylko państwowe jednostki budżetowe.

Dotacje będą przyznawane na inwestycje dotyczące m.in. ocieplenia budynków, wykorzystania technologii odzysku ciepła, przyłączenia do sieci ciepłowniczej, instalacji OZE, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wspierane będą także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli projekty realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym unijnej strategii Fali Renowacji. Dotyczy to w szczególności rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia powierzchni zielonych i rozwoju elektromobilności, np. punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Możliwy będzie też montaż urządzeń do magazynowania energii oraz infrastruktury związanej z dostępnością, w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W projekcie możliwe jest także sfinansowanie wydatków na podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej.

Więcej informacji można znaleźć na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/900-mln-zl-na-termomodernizacje-budynkow-uzytecznosci-publicznej

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS