Krzyżyk zamykający popup

Globalny dostawca rozwiązań dla użytkowników specjalistycznych produktów i substancji chemicznych zaprezentował postępy w realizacji celów ESG i przedstawił najważniejsze wskaźniki za 2023 r.

Spółka Univar Solutions LLC jest uznawana za światowego lidera w zakresie rozwiązań dla użytkowników specjalistycznych produktów i substancji chemicznych. Univar Solutions został wielokrotnie wyróżniony, między innymi znalazł się na liście najbardziej cenionych firm na świecie magazynu FORTUNE, w rankingu najlepszych spółek dla przyszłych liderów magazynu TIME oraz wśród najbardziej odpowiedzialnych amerykańskich spółek tygodnika Newsweek. Jednocześnie spółka została uznana przez Fundację Kampanii na rzecz Praw Człowieka za najlepsze miejsce pracy dla osób LGBTQ+, uzyskując trzeci rok z rzędu wynik 100 punktów w ramach korporacyjnego wskaźnika równości (CEI), równocześnie utrzymując tytuł najlepszego miejsca pracy (Great Place To Work®) w Brazylii i Meksyku.

Bieżący rok okazał się niezwykle udany, ponieważ dzięki współpracy w strukturach całego przedsiębiorstwa udało nam się zrealizować postawione cele i zapewnić wartość dodaną naszym interesariuszom.

Liam McCarroll

dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Univar Solutions LLC

Wyniki ESG Univar Solutions LLC za 2023

Spółka opublikowała niedawno raport ESG za 2023 r., w którym poinformowała o następujących osiągnięciach:

 • Kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji, dzięki czemu globalne emisje w zakresie 1 i 2 spadły o 19,90 procent w stosunku do poziomu wyjściowego, zbliżając się do celu wyznaczonego na 2025 rok.
 • Spółka Univar Solutions po raz pierwszy wyznaczyła nowy cel w zakresie 3, zakładający zmniejszenie intensywności emisji w zakresie 3 o 15 procent do 2030 roku.
 • Udoskonalenie znaczących wskaźników udostępniania z poziomu bazowego wynoszącego 82 do poziomu 76 w 2023 r.
 • Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych o 16,51 procent i zwiększenie wskaźnika recyklingu odpadów ogólnych do 19,21 procent.
 • Redukcja marnowania wody o 34,64 procent w stosunku do poziomu wyjściowego, przekraczając wyznaczony cel.
 • Zwiększenie asortymentu zrównoważonych i naturalnych produktów do ponad 600 unikalnych materiałów; wspomaganie klientów w osiąganiu ich celów przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na łańcuch wartości.
 • Pomimo wzrostu wskaźnika całkowitej liczby zdarzeń (TCIR) do 0,45 z rekordowo niskiego poziomu w 2022 r. odnotowano wskaźnik poniżej poziomu bazowego wynoszącego 0,47.
 • Realizacja obu docelowych wskaźników dotyczących różnorodności w ramach zespołów, przekraczając cel wyznaczony na 2025 r. na dwa lata w ciągu roku.
 • Udało się utrzymać złotą ocenę EcoVadis, zwiększając tym samym wskaźnik do 76/100, co plasuje spółkę w górnych 3 procentach wszystkich ocenianych przedsiębiorstw.
 • Pod koniec 2023 r. osiągnięto założony cel, jakim było poinformowanie wszystkich dostawców produktów o oczekiwaniach dotyczących kwestii ESG poprzez publikację Światowego Kodeksu Postępowania Dostawców.
 • Rozszerzenie oceny dostawców pozwoliło na osiągnięcie pokrycia kosztów na poziomie 54,4 procent w porównaniu z 44,5 procent w 2022 roku.

  Szczegółowy opis postępów Univar Solutions na drodze do osiągnięcia bardziej ekologicznej przyszłości można znaleźć w całościowym raporcie o zrównoważonym rozwoju na stronie https://www.univarsolutions.com/esg-resources

Nasza przewaga opiera się na pracownikach, a spółka stale koncentruje się na realizacji wyznaczonych celów na 2025 r. i kolejne lata. Zobowiązujemy się do realizacji założonych planów i kontynuowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dążąc do zapewnienia wartości środowiskowej i społecznej w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.

David Jukes

prezes i dyrektor generalny Univar Solutions LLC

Źródło: PR Newswire

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS