Krzyżyk zamykający popup

Ochrona środowiska to ważny aspekt działań grupy Solaris – podkreśla spółka w najnowszym raporcie zrównoważonego rozwoju 2023. Tę deklarację potwierdza opisem działań wdrożonych w ubiegłym roku. Oto najważniejsze z nich.

Miasta są odpowiedzialne za aż 75 proc. produkcji dwutlenku węgla, wskazuje w swoim raporcie Solaris. Spora część emisji pochodzi z transportu, dlatego celem grupy jest rozwój sieci pojazdów niskoemisyjnych.

Spółka promuje neutralność klimatyczną

Spółka wspiera klimatyczne cele Unii Europejskiej, m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zaznaczono w dokumencie. Solaris w ciągu ostatnich 10 lat dostarczył najwięcej pojazdów zeroemisyjnych spośród wszystkich producentów w Europie kontynentalnej, w ten sposób ułatwiając krajom UE przejście na elektromobilność. 

Spółka do tej pory wytworzyła więcej pojazdów z napędami alternatywnymi (bakteryjnymi, wodorowymi, hybrydowymi, trolejbusy) niż konwencjonalnymi, jak podkreśla w raporcie. W ubiegłym roku stanowiły one 82 proc. nowych pojazdów, o ok. 30 proc. więcej niż w 2022 r.. Grupa skupia się na rozwoju pojazdów zeroemisyjnych, czyli tych opartych na bateriach i wodorze. Udział takich autobusów w całkowitej produkcji w 2023 r. wyniósł 42 proc. 

Cała Grupa CAF, do której należy Solaris, otrzymała wysokie oceny ESG od głównych agencji ratingowych, m.in. ocenę „Ecovadis Platinum”, co plasuje spółkę wśród 1 proc. firm z tak dobrym wynikiem, oraz ocenę „Low Risk” w rankingu Sustainalytics

Javier Martinez Ojinaga

Prezes Zarządu Grupy CAF, Przewodniczący Rady Nadzorczej Solaris Bus&Coach

Poprawa efektywności energetycznej

Solaris deklaruje zwiększenie efektywności energetycznej – w ostatnich latach zredukował zużycie energii w autobusach elektrycznych o ponad 20 proc. Zmniejszono też pobór energii podczas produkcji, m.in. dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznej i modernizacji instalacji elektrycznej.

Ocena cyklu życia produktów wykonana w ubiegłym roku wykazała, że pojazdy Solaris mają największy wpływ na środowisko w fazie eksploatacji. Spółka pracuje nad rozwiązaniami, które zmniejszają zapotrzebowanie autobusów na energię i paliwo. Jednym z nich jest optymalizacja produkcji i pracy baterii wraz z tzw. projektowaniem drugiego życia, np. w bankach energii.

Solaris w swojej produkcji wykorzystuje także materiały z recyklingu. W 2023 r. prawie 90 proc. stali nierdzewnej służącej do produkcji szkieletu pojazdu pochodziło z obiegu wtórnego. Spółka wdrożyła też, wraz z podmiotami współpracującymi, procesy odzysku odpadów, takie jak stosowanie opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku. Dzięki temu w 2023 r. wskaźnik recyklingu w grupie wyniósł 68,7 proc. 

Zasady odpowiedzialnego biznesu

Spośród dostawców, z którymi w 2023 r. współpracował Solaris, prawie 70 proc. to partnerzy krajowi, a ponad 28 proc. europejscy. To świadome działanie, zgodne z zasadą bliskości – podkreśla spółka w swoim raporcie. Grupa zwraca też uwagę na to, czy współpracujące z nią firmy posiadają certyfikaty globalnych inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego wydobycia surowców.

Oprócz wdrażania rozwiązań w ramach własnej działalności, spółka zajmuje się też promocją zrównoważonej mobilności. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się podczas konferencji. Tematem ubiegłorocznej edycji była elektromobilność. Drugim kanałem edukacyjnym jest portal eCity. Publikowane na nim treści stanowią bazę wiedzy w zakresie e-mobilności.

Pełna treść raportu dostępna tutaj: Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Beata Bączkiewicz
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS