Krzyżyk zamykający popup

Chiński dostawca technologii percepcji maszynowej, sztucznej inteligencji oraz big data po raz szósty podsumowuje działalność w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego podkreślając realizację idei „Technologii dla Dobra”.

W raporcie ESG Hikvision zawarto analizę działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG, a także priorytetów w tym obszarze, podkreślając zaangażowanie firmy w wypełnianie misji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wprowadzanie innowacyjnych i zrównoważonych technologii.

Działając w przekonaniu, że technologia odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu szeroko rozumianego dobrobytu, Hikvision stworzyła ramy zarządzania obszarem ESG w oparciu o ideę „Technologii dla Dobra”. Realizując tę misję w 2023 r., spółka konsekwentnie pracowała nad innowacjami wspierającymi zrównoważony rozwój dla dobra całego społeczeństwa. Hikvision sięgała po najnowocześniejsze technologie w działaniach mających na celu ochronę reliktów, zapobieganie zanieczyszczaniu wody i powietrza, a także podnoszenie wydajności i mocy przerobowych w produkcji. Spółka miała również swój udział w rozbudowie zaplecza edukacyjnego dla dzieci żyjących w odległych miejscach, obfitych zbiorach jabłek czy ochronie przyrody, realizując tym samym aspiracje budowy lepszego świata.

Wyznając etos ,,Technologii dla Dobra”w połączeniu z pragmatycznym podejściem i poszukiwaniem nowych możliwości związanych z zieloną transformacją, Hikvision tworzy produkty, które dostarczają wartość płynącą ze zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy głęboko przekonani, że wraz z rozpędzającą się transformacją cyfrową i rozkwitem technologii będziemy mogli osiągnąć stabilny i zrównoważony rozwój.

Huang Fanghong

Chief Compliance Officer i Senior Vice President

Wśród najważniejszych działań Hikvision w obszarze ESG w 2023 r. wymienić można:

  • Opublikowanie „Hikvision Global Human Rights Policy” – dokumentu określającego założenia firmy w zakresie poszanowania praw człowieka w jej działalności.
  • Hikvision sformułowała i wdrożyła procedurę zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, która ma przyczynić się do obniżenia ich poziomu i rozwoju działalności niskoemisyjnej.
  • Firma zaczęła również stosować zasady ekologii w pracach badawczo-rozwojowych, projektowaniu, opakowaniach i utylizacji. Zlecono również weryfikację śladu węglowego reprezentatywnych produktów Hikvision, a następnie na tej podstawie oceniono poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia tych produktów z myślą o dalszych udoskonaleniach.
  • Spółka stawia na oszczędność energii, zarazem aktywnie zwiększając pozyskiwanie energii ze źródeł ekologicznych. W 2023 r. instalacje fotowoltaiczne działające w bazach produkcyjnych spółki wygenerowały ok. 12 533,7 MWh mocy.
  • Hikvision kontynuowała działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje – w 2023 r. jej nakłady inwestycyjne na działalność badawczo-rozwojową ukształtowały się na poziomie 11,39 mld RMB, co stanowi wzrost o ok. 16,08 proc. w stosunku do poprzedniego roku.
  • Spółka stosowała politykę odpowiedzialnych zakupów i cały czas doskonaliła poziom zarządzania łańcuchem dostawców. Wszyscy nowi dostawcy Hikvision zostali poddani weryfikacji pod kątem kryteriów środowiskowych i społecznych.
  • Firma zorganizowała szereg szkoleń dla pracowników mających na celu ich rozwój osobisty i zawodowy. Łączny wymiar czasu szkoleń wyniósł 1 534 482 godziny.
  • Pracownicy Hikvision angażowali się w wolontariat, łącznie poświęcając na ten cel ponad 20 tys. godzin.

    Cały raport spółki można przeczytać tutaj: https://www.hikvision.com/en/about-us/esg-report/
Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS