Krzyżyk zamykający popup

Google w swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju wykorzystuje nowoczesną technologię, w tym sztuczną inteligencję (AI). Konkretne inicjatywy organizacja opisała w raporcie środowiskowym 2024.

Dzięki nowoczesnej technologii Google może optymalizować zużycie energii, redukować emisję dwutlenku węgla, a nawet przewidywać ekstremalne warunki pogodowe. W najnowszym raporcie środowiskowym organizacja wyjaśnia, w jaki sposób korzysta z AI.

Redukcja emisji i zielona energia 

Google przyczynia się do redukcji emisji przez nas wszystkich. Mapy Google wykorzystują AI wyznaczając bardziej oszczędne (np. pod względem zużycia paliwa) trasy. Funkcja Green Light dostępna w mapach pozwala zmniejszyć liczbę zatrzymywania się na skrzyżowaniach o 30 proc., a emisję spalin o 10 proc. W ten sposób organizacja od 2021 r. przyczyniła się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 2,9 mln ton. To tyle, ile dałoby usunięcie z dróg 650 tys. aut.

Ponadto od 2017 r. Google korzysta wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych. Firma ma w planach osiągnąć zerową emisję netto do 2030 r. Póki co energia bezemisyjna stanowi 64 proc. globalnego zużycia organizacji, jak wynika z raportu.

Google stara się też obniżyć zużycie energii. Centra danych firmy są bardziej energooszczędne niż te standardowe, wykorzystywane przez inne przedsiębiorstwa, co potwierdzają dane z 2023 r. Średnia roczna efektywność energetyczna Google wyniosła 1,1, podczas gdy średnia w branży technologicznej to 1,58. 

Organizacji zależy też na poprawie efektywności energetycznej urządzeń. Najnowsza generacja procesora Google Tensor Processing Unit (TPU) zużywa o 67 proc. mniej energii niż poprzednia wersja.

Google wykorzystuje AI także do działania na rzecz społeczeństwa. Technologia hydrologiczna organizacji z 7-dniowym wyprzedzeniem przewiduje nadchodzącą powódź. Ten czas wystarczy, aby udzielić pomocy osobom z terenów zagrożonych zalaniem. Organizacja prowadzi też zrównoważoną gospodarkę odpadami, jak deklaruje w raporcie. Firma zrezygnowała m.in. z używania plastiku w opakowaniach swoich produktów, np. smartfonów.

Celem Google jest odpowiedź na pilną potrzebę transformacji energetycznej i działań na rzecz klimatu. Jednak pomimo podejmowanych wysiłków organizacja wyemitowała w 2023 r. o 13 proc. więcej gazów cieplarnianych niż w roku poprzednim. Firma nie ustaje w wysiłkach zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, jak zaznacza w raporcie. Angażuje się w projekty związane z czystą energią. Jednym z nich jest uruchomienie nowych źródeł energii słonecznej na Tajwanie, informuje Google w raporcie.Więcej informacji pod adresem: Google’s 2024 Environmental Report: AI and Sustainability in Action

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Beata Bączkiewicz
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS