Krzyżyk zamykający popup

Nie każdy slogan reklamowy zapewniający o ekologicznych cechach produktu jest zgodny z prawdą. Dowiedz się jak nie dać się wprowadzić w błąd.

Z artykułu dowiesz się:
– Czym jest i jak rozpoznać greenwashing?
– Na co zwracać uwagę decydując się na zakup ekologicznych produktów?


Niektóre marki upatrują szansy na zwiększenie swojej popularności reklamując swoje produkty jako ekologiczne. Zamiast jednak koncentrować się na realnych działaniach, stosują greenwashing, czyli wprowadzają konsumentów w błąd tworząc fałszywe wrażenie, że firma dba o ekologię i zrównoważony rozwój. Praktyki te mogą polegać na używaniu zielonej symboliki, niejasnych lub wprowadzających w błąd oświadczeń oraz selektywnym przedstawianiu informacji. 

Greenwashing, niezależnie od intencji, uderza nie tylko w planetę, ale też w konsumentów. Pozornie duża oferta ekologicznych produktów oraz mnogość i różnorodność haseł nie ułatwiają im zrównoważonych wyborów. Dlatego kluczowe jest, aby konsumenci potrafili w krytyczny sposób podchodzić do reklam i informacji na temat produktów. 

Aby ocenić prawdziwości ekologicznych deklaracji warto sprawdzić czy produkt posiada wiarygodne certyfikaty i etykiety. Wiarygodne, czyli zatwierdzone przez regulatorów. Nie należy bezrefleksyjnie ufać twierdzeniom typu: „organiczny”, „naturalny” czy „przyjazny dla środowiska”,. Warto także zwrócić uwagę na wizerunek producenta sprawdzając jego raporty na temat zrównoważonego rozwoju. To pozwoli ustalić czy jest on rzeczywiście zaangażowany w odpowiedzialność środowiskową i społeczną.

W ocenie zielonych komunikatów warto zwracać uwagę na:

  1. Certyfikaty ekologiczne – firma powinna posiadać certyfikaty od uznanych organizacji ekologicznych, które potwierdzają, że jej działalność jest zgodna z odpowiednimi normami (np. EU Ecolabel, Fair Trade, FSC).
  2. Etykiety – powinny zawierać jasne i rzetelne informacje na temat składu produktu oraz jego  wpływu na środowisko.
  3. Materiały i produkcja – w przypadku podejrzenia o greenwashing warto sprawdzić jak firma produkuje swoje produkty np. czy podejmuje działania na rzecz redukcji i optymalizacji zużycia wody czy energii lub czy stosuje materiały przyjazne dla środowiska.
  4. Trwałość – ocena ekologicznych cech produktu powinna uwzględniać jego trwałość i możliwość wielokrotnego użycia lub naprawy.
  5. Opinie innych użytkowników – warto poszukać opinii osób, które już korzystały z danego produktu, bo być może przeszły już ścieżkę weryfikacji prawdziwości promowanych przez firmę haseł.
  6. Poziom ogólności określeń – należy uważać na firmy, które promują swoje produkty jako „zielone” lub „ekologiczne”, ale nie dostarczają konkretnej informacji na temat sposobu, w jaki produkt jest przyjazny dla środowiska.
  7. Analiza cyklu życia produktu – należy sprawdzić, czy firma komunikując swój produkt jako ekologiczny bierze pod uwagę jego cały cykl życia – od pozyskania surowców do produkcji przez użytkowanie do utylizacji.
  8. Długofalowe cele – firma powinna posiadać i komunikować długofalowe cele ekologiczne oraz regularnie raportować postępy w ich realizacji.

Konsument, jako ostateczny odbiorca produktów, ma ogromne znaczenie w walce z greenwashingiem. To jego wybory zakupowe kształtują na popyt na ekologiczne produkty, a tym wpływają na motywację firm do prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS