Krzyżyk zamykający popup

Czy Twój biznes rzeczywiście jest zielony, czy to tylko strategia marketingowa? Poznaj siedem praktyk, dzięki którym unikniesz greenwashingu w komunikacji.

Z artykułu dowiesz się:
– Co możesz zrobić, aby uniknąć oskarżeń o greenwashing?
– Jakie są dobre praktyki w komunikowaniu ekologicznych cech produktów i usług?

Greenwashing jest nieetycznym działaniem, które wprowadza konsumentów w błąd i utrudnia im podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Firmy stosujące tego typu nieuczciwe praktyki narażają się na utratę reputacji oraz problemy natury prawnej. Najlepszym działaniem, jakie firma może podjąć, aby uniknąć oskarżeń o greenwashing jest realne działanie i zgodna z prawdą komunikacja. Odpowiedzialny marketing musi iść w parze z rzeczywistymi wartościami firmy oraz cechami jej produktów czy usług.

Firmy, którym zależy na unikaniu greenwashingu w swojej komunikacji, powinny:

  1. Używać dokładnych i prawdziwych danych. Wykorzystywanie danych na temat realnego wpływu produktu lub usługi na środowisko jest niezbitym dowodem na to że przekaz jest zgodny z prawdą, a nie jest jedynie chwytem marketingowym.
  2. Używać precyzyjnych pojęć i unikać generalizacji.
  3. Unikać używania mylących treści. Jeśli Twoja organizacja nie jest zaangażowana w ekologiczne działania, nie używaj w swojej komunikacji treści, które mogłyby to sugerować – np. zdjęć przedstawiających naturę czy zielonych etykiet.
  4. Unikać komunikatów o neutralności węglowej firmy, net-zero lub podobnych twierdzeń bez podawania dowodów na ten temat.
  5. Być otwarte i transparentne w swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska, dbając o uznane certyfikaty jakości produktów oraz nie umieszczając niezgodnych z prawdą lub częściowo prawdziwych oznaczeń na etykietach.
  6. Informować czy i w jakim stopniu firma ogranicza i kompensuje emisje powstałe w wyniku jej działalności. 
  7. Unikać przesadnych określeń czy bezpodstawnych twierdzeń o wiodącej roli firmy w kwestiach środowiskowych.

Ekologiczne deklaracje nie mogą poprzedzać działań tylko z nich wynikać. Zanim firma uwzględni ekologiczne hasła w swojej komunikacji powinna zbadać w jakich obszarach negatywnie wpływa na środowisko czy społeczeństwo, a następnie określić mierzalne cele i monitorować postępy w ich realizacji. Dopiero potem może się chwalić swoimi osiągnięciami. Regularne audyty ekologiczne pozwolą zidentyfikować obszary do poprawy, a także zwiększą wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach konsumentów i interesariuszy.

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS