Krzyżyk zamykający popup

Chociaż wskaźników do zaraportowania ESG jest ponad 100, nie wszystkie będą obowiązkowe. Zadecyduje o tym analiza podwójnej istotności.

Dyrektywa CSRD weszła w życie 5 stycznia 2023 r., a w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce, powinna zostać zaimplementowana do wewnętrznych przepisów prawnych w przeciągu 18 miesięcy. To przypada już na lipiec bieżącego roku. Jakie informacje będą musiały raportować przedsiębiorstwa, a z których mogą być wykluczone? Pomocna może okazać się analiza podwójnej istotności.

2024 pod znakiem analizy podwójnej istotności

Przyjęte standardy ESRS (European Single Reporting Format) określają informacje, które mają być raportowane przez zobowiązane jednostki w ramach sprawozdawczości niefinansowej niezależnie od sektora ich działalności. W sumie jest to więcej niż 100 wskaźników (ponad 1000 tzw. punktów informacji) z zakresu środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, które trzeba raportować. Nie wszystkie jednak będą obowiązkowe. Co o tym zadecyduje?

Identyfikacja kluczowych kwestii zrównoważonego rozwoju dla konkretnego przedsiębiorstwa możliwa jest dzięki analizie podwójnej istotności (double materiality), czyli zasadzie określonej w dyrektywie CSRD, Zgodnie z nią, przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowania ESG, podczas identyfikacji kwestii istotnych stanowiących podstawę do ujawnienia informacji zrównoważonego rozwoju, muszą brać pod uwagę zarówno istotność wpływu (impact materiality), jak i istotność finansową (financial materiality).

Jednak samo przeprowadzenie analizy podwójnej istotności nie jest prostym zadaniem.
– Taka analiza wymaga zaangażowania interesariuszy z całego łańcucha dostaw: klientów, dostawców, inwestorów, pracowników, zarząd, czasem także media, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe. Nie jest to tylko kwestia zgromadzenia danych z organizacji, ale również ze źródeł zewnętrznych. Ten proces obejmuje zebranie i  przetworzenie danych, a następnie ich analizę i wyciągnięcie wniosków. W przypadku licznych informacji i tysięcy arkuszy kalkulacyjnych jest to niezwykle skomplikowane. Znacznym ułatwieniem jest ustalenie planu działania i podążanie za nim, w czym pomagają odpowiednie narzędzia – komentuje Weronika Czaplewska, ekspertka ds. ESG i VP z Envirly.

Jak raportować ESG – największe wyzwania

Raportowanie zgodne z Dyrektywą CSRD, jak wyżej podkreśla Czaplewska, jest złożonym procesem wymagającym zaangażowania wielu stron i poddania ogromu danych dogłębnej analizie. Tutaj z pomocą przedsiębiorcom przychodzi technologia.

Wykorzystanie gotowych narzędzi wspierających przedsiębiorstwa w spełnieniu wymagań raportowania ESG, to nie tylko znaczne ułatwienie, ale niemal niezbędny czynnik tego procesu. Automatyzacja zbierania danych, analiza dużych ilości informacji i generowanie raportów w znacznym stopniu ułatwiają firmom dostosowanie się do nowych regulacji. Co za tym idzie – pozwalają także uniknąć konsekwencji i sankcji, które dotkną przedsiębiorstwa niedostosowane do wprowadzonych zmian prawnych.

– Platformy dedykowane raportowaniu ESG jak Envrily oferują możliwość skonsolidowanego zbierania informacji z różnych obszarów działalności, ułatwiając jednoczesne zaangażowanie interesariuszy. Ponadto, narzędzia do analizy danych mogą pomóc w identyfikacji kluczowych obszarów wpływu, zgodnie z zasadą analizy podwójnej istotności – mówi Mateusz Masiak, CEO i co-founder w Envirly.

W obliczu rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju, a także nowych regulacji, przedsiębiorstwa muszą dostosować się do nowych standardów raportowania. Technologia staje się kluczowym narzędziem, które ten proces ułatwia dzięki skutecznemu zarządzaniu informacjami i pozwala spełnić oczekiwania ze strony interesariuszy. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych może przyczynić się do zbudowania przewagi konkurencyjnej w branży.

Kogo obejmie obowiązek?

Obowiązek raportowania danych niefinansowych, których dotyczy dyrektywa CSRD obejmuje różne kategorie przedsiębiorstw i będzie wprowadzany stopniowo na przestrzenni kolejnych lat.

Mimo, że dyrektywa CSRD bezpośrednio już obejmuje około 4 tys. największych przedsiębiorstw, pośrednio dotyczyć będzie nawet miliona firm tylko w samej Polsce. To wyraźnie pokazuje, że wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem stają się ważnym elementem strategii firm i relacji biznesowych, a przedsiębiorstwa, aby pozostać w grze muszą na te oczekiwania aktywnie reagować. I to nawet jeśli tymi regulacjami nie są objęte bezpośrednio. Dbałość o aspekty ESG staje się coraz bardziej istotna dla utrzymania konkurencyjności i zabezpieczenia długofalowego sukcesu na rynku i jest to trend, który będzie się tylko wzmacniać.

źródło: biznes.newseria.pl

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS