Krzyżyk zamykający popup

Grenevia SA otrzyma prawie 21 mln zł unijnego dofinansowania na rozwój technologii i usług w sektorze energetyki wiatrowej. Całkowita wartość projektu to ok. 68 mln zł, co stanowi część większego planu zbudowania polskiego wiatraka.

Celem obecnej inwestycji jest rozwój nowych technologii i usług związanych z energią odnawialną, a w szczególności produkcja oraz naprawa elementów turbin wiatrowych i przekładni przemysłowych. W ramach projektu przewidziano m.in. zakup licencji na technologię produkcji turbiny wiatrowej oraz rozwój parku maszynowego pozwalającego na rozszerzenie zakresu produkcji i modernizacji przekładni wiatrowych. Dodatkowo planowane jest doposażenie stanowiska do badań przekładni pod obciążeniem, co pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych testów i badań.

Przyznane dofinansowanie to wiatr w żagle naszej biznesowej transformacji, w szczególności będącego częścią Grenevii segmentu FAMUR, który sprawnie wykorzystuje swoje kompetencje i możliwości produkcyjne, by wzmacniać pozycję w obszarze OZE. Co równie ważne, realizacja całej inwestycji w bezpośredni sposób wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia.

Beata Zawiszowska

Prezes Grenevia SA

Wsparcie rozwoju i zatrudnienia na Śląsku

Projekt jest również zgodny ze strategiami w zakresie ochrony środowiska i transformacji gospodarki, które są podstawą Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zwłaszcza Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” – Zielone Śląskie oraz Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.

To ważny moment. Dzięki dofinansowaniu z UE Grenevia, w ramach segmentu FAMUR, będzie mogła zrealizować ambitny projekt, który wzmacnia budowę polskiego, a tym samym europejskiego potencjału w zakresie energetyki wiatrowej, ale ma też drugi wymiar – będzie wspierał zatrudnienie w regionie mocno odczuwającym zmiany wywołane transformacją energetyczną.

Mirosław Bendzera

Prezes Famuru

Szacuje się, że projekt pozwoli na przekwalifikowanie i utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy dla łącznie 100 osób.

Całkowita wartość projektu, którego pełna nazwa to „Dywersyfikacja działalności w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz wzmocnienie potencjału zatrudnienia”, to 68 077 406,53 zł, z czego 20 947 894,32 zł będzie dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, pozostała część wydatków na projekt zostanie pokryta przez spółkę. Stronami umowy, podpisanej 25 czerwca br., są Grenevia SA oraz Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Grenevii Famur pionierem w polskiej energetyce wiatrowej

Projekt stworzenia polskiego wiatraka, czyli budowy elektrowni wiatrowych w oparciu o krajową kadrę i łańcuch dostaw został zaprezentowany przez segment Grenevii Famur publicznie w lutym tego roku.

Projekt nie dotyczy jedynie samej Grenevii, a otwiera nowe perspektywy niemal przed całym polskim przemysłem, wspierając krajowe bezpieczeństw energetyczne.

– My chcemy zostać lokomotywą, która pociągnie ten projekt do przodu – komentował wówczas prezes Bendzera.

Od 2023 r. FAMUR jest segmentem biznesowym Grenevii, w ramach którego, oprócz tradycyjnej obecności w branży wydobywczej, rozwijane są rozwiązania i usługi dla sektora wiatrowego. W 2023 roku zwiększono ofertę segmentu, dzięki akwizycji spółki Total Wind PL, której głównym przedmiotem działalności są usługi instalacji turbin wiatrowych, a także ich serwis i wymiana głównych komponentów. W lutym 2024 roku utworzono obszar FAMUR Gearo, który w ramach segmentu koncentruje całą aktywność związaną z rozwiązaniami dla energetyki wiatrowej.

Z materiałami można zapoznać się tutaj: https://grenevia.com/dla-mediow/

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Anna Druba-Ziętek
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS