Krzyżyk zamykający popup

Realizacja strategii ESG może być elementem skutecznego employer brandingu, czyli budowania wizerunku pracodawcy. Na rynku zatrudnienia zwraca się coraz większą uwagę na to, czy działalność firmy jest zgodna z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak przygotować pracowników do włączenia się do działań ESG?
  • Co sprzyja zaangażowaniu pracowników?

Pracownicy, także Ci potencjalni, często zwracają uwagę na aktywność firmy w obszarze ochrony środowiska, pokazują wyniki badania Candidate Pulse przeprowadzonego przez Michael Page. 75 proc. ankietowanych wskazało, że chce pracować w miejscu, w którym realizuje się takie działania.

Odpowiednie przygotowanie pracowników

Działania ESG wpływają pozytywnie na wizerunek firm. Firmy, stosujące takie praktyki, postrzegane są jako wiarygodne oraz bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, partnerów i klientów. Jednak działania samego przedsiębiorstwa to nie wszystko. Wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego warto włączać ich aktywności w zakresie ESG. Szanse na ich czynny udział wzrosną, jeśli będą świadomi korzyści nie tylko dla firmy, ale i dla społeczeństwa oraz gospodarki.

Pracownicy spędzają w firmie sporą część każdego dnia, dobrze więc by czuli się z nią związani. Szanse na taką relację rosną, gdy prywatne wartości członków zespołu idą w parze z tymi wpisanymi w politykę organizacji.

Wspólne cele zwiększają lojalność, produktywność oraz identyfikację z pracodawcą.

uważają konsultanci z firmy Marsh & McLennan

W jaki sposób firma może edukować swoich pracowników? Organizując angażujące szkolenia, dostarczając ciekawe i atrakcyjne wizualnie materiały (np. broszury, ulotki), czy stosując elementy grywalizacji. Zamiast standardowego szkolenia online, które może być nużące, warto rozważyć interaktywną formę zdobywania wiedzy, np. quizy czy warsztaty ze scenariuszami opartymi na popularnych teleturniejach. Dzięki temu pracownicy z większym prawdopodobieństwem zapamiętają materiał.

Partnerstwo sprzyja zaangażowaniu

Pracownicy są częścią organizacji, dlatego warto zapewnić im możliwość wpływania na działania firmy. Zachęcanie do dzielenia się opiniami o dotychczasowych działaniach ESG i uwzględnianie ich przy planowaniu dalszej strategii daje pracownikom poczucie, że ich głos się liczy. Można też motywować zespół do zgłaszania własnych pomysłów, bo pracownicy chętniej włączą się w działania, których byli inicjatorami. Jednak niektóre osoby, pomimo chęci zaangażowania się, mogą nie mieć pomysłu na konkretną aktywność. Impulsem do działania będzie wówczas współpraca firmy z lokalnymi organizacjami, np. promującymi zrównoważony rozwój. Stowarzyszenia i fundacje prowadzą wiele inicjatyw (np. zbiórki funduszy na modernizację instalacji w szkołach), przy których przyda się pomoc.

Ważnym aspektem jest docenianie zaangażowania pracowników. Niektóre firmy idą o krok dalej i decydują się też na tworzenie specjalnego pakietu benefitów dla osób, które włączają się w działania ESG. Są to np. możliwość odbywania wolontariatu w godzinach pracy czy drobny upominek za dojeżdżanie do pracy rowerem zamiast autem. Sprawdzonym pomysłem jest też wspieranie rozwoju kompetencji pracownika, np. w postaci przyznania funduszu szkoleniowego. Aktywność w zakresie ESG, np. wspólne sadzenie drzew, może być też sposobem na integrację pracowników.

Aby motywować zespół do aktywności na rzecz ESG, firma powinna prowadzić regularną i jasną komunikację o postępach w zakresie zrównoważonego rozwoju. To utwierdzi pracowników w poczuciu, że ich działania mają znaczenie. A jednocześnie potwierdzi, że organizacja nie zrzuca odpowiedzialności za działania na podwładnych, ale wraz z nimi dąży do realizacji wspólnego celu. 

Jak możesz zaangażować swoich pracowników w działania na rzecz ESG?

  1. Edukuj poprzez organizację szkoleń, warsztatów, przygotowanie materiałów.
  2. Zachęcaj do dzielenia się opiniami i zgłaszania pomysłów.
  3. Nawiąż współpracę z lokalną organizacją.
  4. Doceniaj zaangażowanie pracowników, wspieraj ich rozwój.
  5. Informuj o podejmowanych działaniach i postępach w realizacji.
Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Beata Bączkiewicz
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS