Krzyżyk zamykający popup

Inicjatywa Science Based Targets przygotowuje się do rewizji korporacyjnego standardu Net-Zero. SBTi określa cele, zakres, rezultaty, wstępny harmonogram i możliwości zaangażowania podczas procesu rewizji standardu.

SBTi – Science Based Targets initiative – oznacza wspólną inicjatywę czterech międzynarodowych organizacji. Jej głównym celem jest wsparcie sektora prywatnego w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Określane przez spółki cele dekarbonizacyjne poddawane są weryfikacji według metodyki naukowej SBTi. Profesjonalna ocena strategii pomaga w osiąganiu neutralności klimatycznej w określonym czasie. To wszystko zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki o klimacie. Obecnie ponad 2 000 podmiotów z całego świata dołączyło do inicjatyw Science Based Targets. Każda organizacja, bez względu na sektor czy skalę działania, ma możliwość przystąpienia do inicjatywy.

Opracowanie standardu korporacyjnego Net-Zero w wersji 2.0 zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurą operacyjną dotyczącą standardów SBTi. Będzie to aktualizacja wytycznych, która wg regulaminu inicjatywy, musi odbywać się co dwa do pięciu lat. SBTi opublikowało również formularz opinii na temat projektu, aby umożliwić zainteresowanym stronom przesyłanie opinii w trakcie procesu rewizji.

SBTi ma cztery kluczowe cele w zakresie przeglądu Corporate Net-Zero Standard:

  • dostosowanie do najnowszej myśli naukowej i najlepszych praktyk, takich jak IPCC i Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla Sekretarza Generalnego ONZ ds. zobowiązań podmiotów niepaństwowych do zerowej emisji netto (HLEG),
  • sprostanie wyzwaniom związanym z ustalaniem i wdrażaniem celów zakresu 3,
  • integracja ciągłego doskonalenia i realizacji celów oraz
  • poprawa struktury i zwiększenie interoperacyjności z innymi standardami SBTi, a także innymi odpowiednimi zewnętrznymi ramami i standardami.

Źródło: esginfo.pl

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS