Formularz zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Branża:

Firma:

Stanowisko:

Skąd wiesz o szkoleniu:

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza.


termin_iko3