08 listopada , 2019

Wsparliśmy dialog w Credit Agricole

Wsparliśmy dialog w Credit Agricole

7 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyła się sesja dialogowa zrealizowana przez nas na rzecz Credit Agricole Bank Polska.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli i przedstawicielki najważniejszych grup interesariuszy banku. Reprezentowane były na nim organizacje społeczne i ekologiczne, dostawcy, środowisko akademickie, spółki należące Crédit Agricole oraz liderzy opinii. Celem wydarzenia było poznanie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych firmy w zakresie jej wpływu na otoczenie społeczne i ekonomiczne oraz środowisko naturalne.

Sesję, w charakterze niezależnego moderatora, prowadził Przemysław Oczyp z Go Responsible. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnicy i uczestniczki mogły swobodnie wyrażać opinie, a rozmowa skupiła się wokół najważniejszych tematów. Reprezentanci interesariuszy zewnętrznych zgłosili kilkadziesiąt różnych postulatów i oczekiwań wobec banku, w czterech głównych obszarach.

Wydarzenie odbyło się w Cafe Równik, prowadzonym przez stowarzyszenie wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Kontynuują one w kawiarni terapię mowy i myślenia przez pracę.

Share

termin_iko3