Krzyżyk zamykający popup

Osiedla Skanska Hemma Orawska i Nu! Warszawa Wola 1 otrzymały ocenę ,,very good” w systemie BREEAM oceniającym ekologiczne akspekty projektowania, budowy i użytkowania obiektów.

Skanska to jedna z największych firm deweloperskich i budowlanych na świecie, prowadząca działalność na wybranych rynkach w krajach nordyckich, Europie i USA. Skanska Residential Development Poland wdraża na swoich osiedlach rozwiązania zapewniające wzrost efektywności energetycznej budynków i przykłada wagę do redukcji śladu wodnego, aranżacji terenów zielonych oraz udogodnień w przestrzeniach wspólnych. Skuteczność tych rozwiązań potwierdza certyfikacja w systemie BREEAM, której od 8 lat poddawane są wszystkie inwestycje mieszkaniowe Skanska. Niedawno BREEAM na poziomie „very good” otrzymały Hemma Orawska w Krakowie oraz Nu! Warszawa Wola 1. Dla kolejnego projektu – Holm House 5 deweloper będzie ubiegał się o certyfikat na poziomie „excellent”. Certyfikat BREEAM utożsamiany jest głównie z ekologicznymi aspektami projektowania, budowy i funkcjonowania obiektów użytkowych. Należy jednak zaznaczyć, że proces oceny ma wiele kryteriów i nie ogranicza się wyłącznie do analizy wpływu zastosowanych rozwiązań na środowisko. Pod uwagę branych jest 10 obszarów:

  1. Zarządzanie projektem inwestycji oraz procesem budowy;
  2. Komfort użytkowania budynku;
  3. Poziom zużycia energii w obiekcie;
  4. Lokalizacja i odległość od punktów komunikacji miejskiej;
  5. Sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową;
  6. Energooszczędność oraz właściwości materiałów, jakie zostały użyte w procesie budowy i wykańczania obiektu;
  7. Sposób zarządzania odpadami;
  8. Sposób zagospodarowania terenu wokół budynku;
  9. Rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń;
  10. Innowacyjność inwestycji.

Wybierając osiedla z certyfikatem BREEAM, możemy więc spodziewać się różnych rozwiązań, przyjaznych zarówno dla planety, jak i mieszkańców.

Hemma Orawska i Nu! Warszawa Wola 1 na poziomie „Very good”

Co wyróżnia nowe projekty Skanska, które otrzymały niedawno certyfikat BREEAM na poziomie „very good”? Oba osiedla cechują się dogodną, dobrze skomunikowaną lokalizacją w centrum miasta, z dostępem do atrakcyjnych terenów zielonych, a także zrównoważonymi rozwiązaniami oraz udogodnieniami dla mieszkańców w przestrzeniach wspólnych, sprzyjających integracji sąsiedzkiej.

Hemma Orawska w Krakowie uzyskała najwyższe oceny za zagospodarowanie terenu wokół budynku (90 proc.), zarządzanie gospodarką wodno-ściekową (88 proc.), lokalizację i odległość od punktów komunikacji miejskiej (78 proc.), a także energooszczędność oraz właściwości materiałów, jakie zostały użyte w procesie budowy i wykańczania obiektu (67 proc.). Wśród udogodnień dostępnych dla mieszkańców są m. in.: system smart home Appartme, który umożliwia oszczędność energii na poziomie średnio 18 proc., filtry antysmogowe w oknach oraz dwie świetlice mogące służyć zarówno jako przestrzeń coworkingowa, wykorzystywana do pracy czy odrabiania lekcji, jak i miejsce spotkań z sąsiadami.

Z kolei Nu! Warszawa Wola 1 może pochwalić się maksymalną liczbą punktów w kategorii zagospodarowania terenu wokół budynku. Na osiedlu bowiem, w ramach przestrzeni wspólnych, powstał park z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i stołami do gier, w którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić wolny czas, bez konieczności oddalania się od miejsca zamieszkania. Warszawska inwestycja otrzymała również wysokie oceny w takich kategoriach, jak: zarządzanie gospodarką wodno-ściekową (88 proc.), lokalizacja i odległość od punktów komunikacji miejskiej (78 proc.), rozwiązania zastosowane w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń (70 proc.) oraz energooszczędność i właściwości materiałów, jakie zostały użyte w procesie budowy i wykańczania obiektu (67 proc.). Podobnie jak w przypadku Hemmy Orawskiej, mieszkańcy mają do dyspozycji system smart home oraz filtry antysmogowe w oknach. Dodatkowo, na terenie osiedla powstał zbiornik retencyjny na deszczówkę.

Holm House 5 chce być doskonały

Kolejna nowopowstająca inwestycja – Holm House 5 – ubiega się o certyfikację w systemie BREEAM na poziomie „excellent”. Jej wyróżnikiem będzie innowacyjny system odzysku wody szarej. Zastosowanie tej technologii oznacza, że woda wykorzystywana pierwotnie do mycia rąk czy zębów posłuży w dalszej kolejności, po odpowiednim oczyszczeniu, do spłukiwania toalet. System został zaprojektowany tak, aby pokryć zapotrzebowanie na wodę w spłuczkach we wszystkich lokalach, co pozwoli mieszkańcom zmniejszyć rachunki za wodę średnio o ok. 30 proc.

Redukcja śladu wodnego jest jednym z kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju spółki mieszkaniowej Skanska. Naszym priorytetem pozostaje jednak efektywność energetyczna, ponieważ tylko w Unii Europejskiej budynki odpowiadają za aż 40 proc. zużycia energii końcowej oraz za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Chcąc osiągnąć neutralność klimatyczną w 2045 r., konsekwentnie wprowadzamy na osiedlach energooszczędne rozwiązania, które mają zastosowanie nie tylko na etapie budowy, ale przede wszystkim podczas użytkowania powstających obiektów – obecnie są to m. in. odpowiednie materiały izolacyjne, odnawialne źródła energii czy systemy zdalnego zarządzania mieszkaniem, ale w planach mamy już kolejne inwestycje – mówi Artur Łeszczyński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Skanska Residential Development Poland.

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS