19 listopada , 2017

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych

Oferujemy firmom zamknięte, dopasowane do ich potrzeb, praktyczne szkolenie poświęcone obowiązkom w zakresie raportowania niefinansowego.

Od 2017 r. raportowanie kwestii społecznych, pracowniczych i środowiskowych jest obowiązkowe dla dużych spółek giełdowych i firm będących jednostkami zainteresowania publicznego. Na wypełnienie tego wymogu przedsiębiorstwa mają od 3 do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Niewywiązanie się z niego jest zagrożone karą grzywny lub nawet ograniczenia wolności, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, jak:

 • spełnić wytyczne Ustawy o rachunkowości w zakresie raportowania,
 • określić zakres informacji obowiązkowych, które należy zawrzeć w oświadczeniu lub raporcie,
 • wybrać standardy raportowania i wskaźniki,
 • zaangażować odbiorców,
 • poprawić skuteczność komunikacji raportu,
 • wydać ciekawy i atrakcyjny raport,

wówczas warto skorzystać ze szkolenia prowadzonego przez ekspertów i praktyków!

Oferujemy całodniowe, praktyczne szkolenie poświęcone raportowaniu kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialności biznesu oraz wymogom prawnym w tym zakresie.

Szkolenia z zakresu raportowania niefinansowego Go Responsible to spotkanie z praktykami, w pełni skoncentrowane na konkretach.

W ramach szkolenia przeprowadzimy Państwa firmę przez proces opracowania oświadczenia lub raportu zawierającego dane pozafinansowe. Dzięki temu będą mieli Państwo pewność, że powstały dokument jest w pełni zgodny z nowymi wymogami prawnymi.

10:00 – 12:00 Wytyczne Ustawy o rachunkowości

 • Zmiany w Ustawie o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji pozafinansowych
 • Kogo dotyczy obowiązek raportowania
 • Oświadczenie lub odrębne sprawozdanie – czym się różnią, którą formę wybrać

12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 14:00 Standardy i wytyczne raportowania

 • Przegląd wytycznych i standardów
 • Wybór istotnych aspektów raportowania
 • Zaangażowanie interesariuszy w proces raportowania
 • Jak wykorzystać proces raportowania do osiągania strategicznych celów firmy

14:00 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 16:00 Narzędzia raportowania CSR

 • Rodzaje i formy raportowania
 • Narzędzia wspierające proces raportowania
 • Jakich błędów unikać
 • Jak stworzyć atrakcyjny i ciekawy raport

Przemysław Oczyp

Go Responsible

Konsultant, trener, mentor CSR, Prezes Zarządu i Partner w Go Responsible. Posiada doświadczenie pracy zarówno w biznesie, organizacjach pozarządowych, jak i współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR: analizy i ekspertyzy, budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.


Łączny koszt szkolenia dla grupy 3-8 osób:
– realizowanego w siedzibie klienta 3999 zł + VAT
– realizowanego na zewnątrz wraz z cateringiem i zapewnieniem miejsca szkoleniowego 5999 zł + VAT

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:
Przemysław Oczyp
tel. 603 982 403
e-mail przemyslaw.oczyp@goresponsible.pl

Share

termin_iko3