13 czerwca , 2019

Polpharma patrzy w przyszłość

Polpharma patrzy w przyszłość

11 czerwca 2019 r. zrealizowaliśmy dla Grupy Polpharma Foresight CSR, czyli wyjątkowe spotkanie oparte na formule panelu ekspertów.

Grupa Polpharma od lat wyznacza trendy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W tym roku rozpoczęła prace nad nową strategią w tej sferze, a jednym z kluczowych etapów całego procesu jest panel ekspertów przeprowadzony w formule foresightu.

Foresight (ang. przewidywanie) jest metodą prognozowania polegającą na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, środowisk naukowych, mediów, organizacji pozarządowych. Badanie ma na celu uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian. Foresight CSR skupia się na prognozowaniu przyszłości danej branży w kontekście jej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju: zielonych technologii, odpowiedzialnego zatrudnienia, wpływu społecznego. Panel ekspertów odgrywa ważną rolę jako przestrzeń syntezy różnych poglądów.

Na zlecenie Grupy Polpharma Foresight CSR dla branży farmaceutycznej zrealizował zespół Go Responsible. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele i przedstawicielki instytucji ochrony zdrowia, organizacji branżowych i biznesowych, reprezentanci i reprezentantki środowiska lekarskiego, farmaceutycznego i akademickiego, eksperci i ekspertki z organizacji pozarządowych oraz inni kluczowi interesariusze Grupy.

W toku dyskusji zostały poruszone tematy dotyczące kierunków rozwoju sektora farmaceutycznego oraz oczekiwań wobec jego liderów. Ważnym elementem było omówienie wyzwań stojących przed branżą w zakresie regulacji, zaangażowania społecznego, rynku pracy, robotyzacji, relacji z dostawcami oraz zmiany roli firm farmaceutycznych w przyszłości.

Spotkanie odbyło się w warszawskiej kawiarni-galerii Apteka Sztuki, która jest wyjątkowym miejscem – zakładem aktywności zawodowej prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” i zatrudniającym ponad 20 osób z niepełnosprawnościami.

Share

termin_iko3