28 lutego , 2017

Wpływ unikania podatków przez holdingi zagraniczne na MŚP

Wpływ unikania podatków przez holdingi zagraniczne na MŚP

Razem z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności zapraszamy na lunch biznesowy poświęcony problemowi unikania podatków.

Wydarzenie, zatytułowane „Wpływ unikania podatków przez holdingi zagraniczne na MŚP”, odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017 r. w godzinach 14:00-16:00 w Centrum Społecznym Paca 40, przy ul. Michała Paca 40 w Warszawie.

W trakcie lunchu przedstawimy publikację „Kto płaci za korporacje?”, prezentującą podstawowe informacje na temat problemu unikania podatków przez holdingi zagraniczne w Polsce. Zawarto w niej również opinie przedsiębiorców, zebrane w trakcie badania fokusowego w 2015 r. przez firmę IQS. Ponadto publikacja proponuje działania, jakie przedstawiciele MŚP mogą podjąć, by wspomóc walkę z nieuczciwą konkurencją ze strony firm zagranicznych.

W trakcie lunchu wystąpi Daria Żebrowska-Fresenbet – ekspertka działu Rzecznictwa i Kampanii Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kontekst
Pozycję konkurencyjną polskich MŚP pogarsza istnienie legalnych instrumentów prawnych, które umożliwiają zagranicznym firmom niepłacenie w naszym kraju podatków. Skandale Luxleaks i Panama Papers dobitnie pokazały skutki tajności podatkowej, a co za tym idzie unikania i uchylania się od podatków.

Struktury najczęściej wykorzystywane przez korporacje międzynarodowe to ceny transferowe, układy o podwójnym opodatkowaniu, zakładanie firm zależnych i tajnych firm wydmuszek w rajach podatkowych oraz wykorzystywanie innych europejskich systemów fiskalnych do przenoszenia zysków do jurysdykcji o niskiej bądź zerowej stawce podatkowej (np. poprzez Irlandię, Holandię lub Luksemburg). Jest to przykład nieuczciwej konkurencji, ponieważ holdingi zagraniczne korzystają z infrastruktury, kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce i nie ma żadnych powodów, by miały mniej wpłacać do budżetu państwa tylko dlatego, że stać je na zatrudnianie kreatywnych księgowych i agresywne planowanie podatkowe. Co więcej dzięki temu, że firmy te mają siedziby za granicą, nie podlegają kontroli w takim samym stopniu jak małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, co dodatkowo pogarsza pozycję tych ostatnich.

Krokiem do rozwiązania problemu unikania podatków jest ogólnoeuropejska współpraca rządów. Polski rząd uszczelnia system podatkowy, jednak jego aktywność na arenie międzynarodowej jest bardzo ograniczona, przez co sytuacja nie zmienia się i firmy zagraniczne nadal mogą unikać podatków. Tymczasem powinien poprzeć publiczne raportowanie kraj po kraju czy publiczne rejestry rzeczywistych właścicieli firm. Mogą w tym pomóc polscy przedsiębiorcy, którzy podpiszą się pod listem do komisarz Elżbiety Bieńkowskiej bądź wyślą list do premiera Mateusza Morawieckiego.

Share

termin_iko3