Akademia ESG to szkolenia dla profesjonalistów. Dlatego do prowadzenia naszych szkoleń zapraszamy wysokiej klasy ekspertów – znawców tematu i praktyków. Część prowadzących to osoby spoza zespołu Go Responsible, część – to nasi specjaliści. Kadra szkoleniowa jest tak dobrana, aby uczestnicy naszych szkoleń mieli gwarancję pozyskania naprawdę przydatnej i aktualnej wiedzy. 

 

Mirella Panek-Owsiańska, Ekspertka CSR i zarządzania różnorodnością, Diversity+ 

Ekspertka CSR i zarządzania różnorodnością. Była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce i współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, GRI, BSR. Ekspertka i konsultantka Divercity+. Inicjatorka wielu grup i projektów dla kobiet, jedna z fundatorek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, członkini zarządu fundacji Szkoła Liderów. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, mentorka i trenerka. Członkini jury konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i diversity. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

 

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią, Abris Capital Partners

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe. Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor książki „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.

 

prof Agnieszka Słomka-Gołębiowska,  niezależna członkini rad nadzorczych i dyrektorka non-executive, SGH

Posiada 15-letnie doświadczenie pracy w organach nadzorczych i ich komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji. Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku, przewodnicząca Komitetu Audytu Ghelamco, członek Rady Nadzorczej Budimeksu oraz członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Aktywnie promuje idee i dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ESG, zasiada w kapitule konkursu The Best Annual Report, przyznającego nagrodę za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, jest członkiem Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych. Autorka wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego. Jest Ambasadorem GAP – programu Bank of America i VitalVoices, promującego przedsiębiorczość wśród kobiet, oraz mentorem w Hertie School of Governance.

Bartłomiej Kozek, Kierownik Działu Zielonej Transformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Specjalizuje się w kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki.

Justyna Wysocka-Golec, Menedżer Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska

Ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, Bułgaria, Białoruś, Ukraina, Kazachstan i Indie, w zakresie zasad działania i wdrażania systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz globalnych zmian klimatu. Doradzała przy wdrażaniu systemu zarządzania emisjami (EU-ETS) dla największych grup energetycznych w Polsce i za granicą (energetyka), chemikaliów (chemikalia i petrochemia), górnictwa i hutnictwa oraz mniejszych firm. Opracowywała inwentaryzacje i analizy emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii oraz analizy dotyczące redukcji emisji i potencjału efektywności energetycznej dla biznesu i administracji samorządowej.

 

Joanna Pydo, Ekspertka w dziedzinie relacji inwestorskich i ESG

Ekspertka w dziedzinie relacji inwestorskich i ESG. Specjalizuje się w strategiach relacji inwestorskich, strategiach komunikacji ESG (perspektywa uczestników rynku kapitałowego) i raportowaniu danych niefinansowych. Posiada doświadczenie w pracy z wielojęzyczną i wielokulturową kadrą zarządzającą, inwestorami instytucjonalnymi w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Od 15 lat pracuje dla firm polskich, międzynarodowych grup kapitałowych i spółek Skarbu Państwa z branż energetycznej, wydobycia, przemysłu drzewnego, ICT, usług medycznych, nieruchomości. Była zaangażowana w liczne transakcje IPO, emisje obligacji i euroobligacji. Mentorka w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum CEE – program afiliowany przy Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ekspertka w Social Impact Alliance for CEE i w Climate Leadership (powered by UN Environment). Senior Advisor w StrategyWise. Była członkiem kapituły “The Best Annual Report” organizowanego przez IRiP. Współtwórczyni projektu „Giełda jest Kobietą”. Absolwentka programu Global Political Economy (MA), Uniwersytet Kassel, Finansów i Polityki Pieniężnej (MSc), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz FIFA/CIES Programme in Sport Management. Ukończyła m.in. specjalistyczne warsztaty managerskie ‘Strategy implementation & Business Development’, TUM School of Management i ‘Private Equity and Venture Capital’, SDA Bocconi School of Management.

 

Aleksandra Widziewicz, Radca Prawny, Bird&Bird

Radca prawny, Of Counsel w międzynarodowej kancelarii prawnej Bird&Bird. Kieruje multidyscyplinarnym zespołem wdrożeń w zakresie Compliance (Compliance Task Force). Jest menadżerem z przeszło 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami na rynkach finansowych. Ekspertem w dziedzinie fintech, compliance, ładu korporacyjnego oraz restrukturyzacji. Wdrażała zintegrowane funkcje compliance m.in. w Deutsche Bank Polska oraz mBanku, a także nadzorowała funkcjonowanie obszaru compliance w bankach i firmach ubezpieczeniowych. W latach 2016-2018 była zaangażowana w ramach innowacyjnego projektu bankowego i wealth management (FinTech), gdzie pełniła funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Compliance (CCO). Przewodnicząca Komisji ds. Compliance, działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland). Jest wykładowczynią w ramach szkoleń i warsztatów z obszaru compliance.

 

Przemysław Barankiewicz, Członek zarządu CFA Society Poland, Country mananger w Finax Poland

Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in. redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony Pulsu Biznesu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, University of Bedfordshire, SGH i Politechnice Warszawskiej. Autor bloga zByka.pl.

 

Przemysław Oczyp, CEO Go Responsible

Konsultant, trener, doradca, Prezes Zarządu i Partner w firmie doradczej Go Responsible. Posiada doświadczenie pracy w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu ESG i CSR: budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie niefinansowe, zintegrowane, ESG. Pracował dla takich klientów jak LOTOS, ENEA, Polpharma, Polenergia, mBank, T-Mobile, BGK, Kompania Piwowarska, Budimex, Gaz-System i PSG.

 

Łukasz Kolano, Senior ESG Ekspert, Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

 

Sławek Brzózek, Go Responsible

Działacz ekologiczny, ekspert ekologiczny (edukacja i komunikacja ekologiczna, gospodarka odpadami, zmiany klimatu, efektywność energetyczna, elektromobilność, poszanowanie wody, zachowanie różnorodności biologicznej), ekspert w zakresie CSR i marketingu zaangażowanego społecznie, konsultant, trener i szkoleniowiec. Edukator, specjalista w zakresie PR i CSR oraz ESG, ekspert w zakresie rozwijania relacji organizacji pozarządowych z biznesem i samorządami oraz w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji i programów odpowiedzialności społecznej. Zajmuje go także marketing zaangażowany społecznie, promuje i pomaga prowadzić współpracę biznesu i samorządów z organizacjami pozarządowymi. Wykładowca w Akademii Compliance w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Odpowiedzialności Społecznej (2014-2017), brał udział w Forum Dialogu przy Ministerstwie Gospodarki. Od 1996 do 2019 r. związany był z Fundacją Nasza Ziemia, w latach 2012-2019 pełnił funkcję prezesa zarządu fundacji. Od 2019 jest samodzielnym ekspertem i konsultantem.

 

Marcin Grzybek, Senior ESG i CSR Ekspert, Go Responsible

Ekspert CSR i ESG, od 2018 r. w Go Responsible pracuje nad strategiami i raportami zrównoważonego rozwoju, m.in. dla spółek z branż: finansowej, farmaceutycznej, budowlanej i energetycznej. Wcześniej przez 8 lat związany z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadał ze realizację najważniejszych projektów organizacji, m.in. 7. Targów CSR czy czterech edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Szeroką wiedzę na temat CSR i ESG łączy z umiejętnościami analitycznymi. Doświadczony w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wolontariusz w Fundacji Ocalenie.

 

Iwona Fluder, Ekspertka ESG i CSR, Go Responsible

Ekspertka CSR, przez 15 lat związana z Nestlé Polska, gdzie odpowiadała za realizację strategii komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej i CSR. Stworzyła 3 strategie CSR i była odpowiedzialna za publikację 3 raportów Nestlé. Prowadziła programy społeczne Nestlé Needs YOUth i Lekkoatletyka dla każdego. Od 2020 r. w Go Responsible pracuje nad komunikacją i strategiami zrównoważonego rozwoju oraz raportami CSR, m.in. dla spółek z branży finansowej i e-commerce. Szeroką wiedzę na temat CSR łączy z doświadczeniem komunikacyjnym i umiejętnościami analitycznymi. Doświadczona w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.

 

Michał Sobczyk, Ekspert ESG, Go Responsible

Ekspert ESG, dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej oraz ekologicznej. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, część studiów odbył na Wageningen University w Holandii. Przez wiele lat związany z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami nieformalnymi poszukującymi zrównoważonych społecznie, ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań ustrojowych i gospodarczych. Współpracownik tygodnika Przegląd. Współpracował jako autor treści, konsultant merytoryczny, redaktor lub korektor przy projektach realizowanych dla takich klientów jak Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, Grupa ENEA, Polska Spółka Gazownictwa, Kompania Piwowarska, mBank, Orbis, Polpharma, Sitech, TAURON.

 

Łukasz Chojecki, Współzałożyciel Tailors Group

Menadżer z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji korporacyjnej i finansowej oraz projektów digitalowych. Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał koordynując kampanie społeczne w Polskiej Akcji Humanitarnej. W następnych latach, pracując w agencji Public Relations, prowadził projekty z zakresu PR finansowego i produktowego, specjalizując się w działaniach dotyczących relacji inwestorskich. Od 2009 roku doradzał klientom prowadząc własną firmę oferującą nie tylko działania z zakresu tradycyjnej komunikacji, ale przede wszystkim projekty digitalowe. Pracował m.in. dla: TAURON Polska Energia, Grupa Azoty, Wyborowa Pernod Ricard, Adobe, New World Resources, Prairie Mining, MMG, PGE Energia Odnawialna i wielu innych.

 

Łukasz Wójcik, Współzałożyciel Tailors Group, ekspert ds. IR i PR

Współtwórca TAILORS Group, gdzie odpowiada za IR i PR. Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał w dziennikarstwie (Gazeta Giełdy Parkiet) i na stanowiskach menedżerskich w agencjach PR. Absolwent szkoleń i kursów z zakresu finansów, wyceny przedsiębiorstw i relacji inwestorskich. Specjalizuje się w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej. Koordynował i realizował projekty m.in. dla Multimedia Polska, Ronson, Atlas Estates, PGE, JSW, Cyfrowy Polsat, TAURON Polska Energia, PKP Cargo, Prairie Mining Limited, Enter Air, Archicom i wielu innych.

 

 

termin_iko3