Akademia ESG to szkolenia dla profesjonalistów. Dlatego do prowadzenia naszych szkoleń zapraszamy wysokiej klasy ekspertów – znawców tematu i praktyków. Część prowadzących to osoby spoza zespołu Go Responsible, część – to nasi specjaliści. Kadra szkoleniowa jest tak dobrana, aby uczestnicy naszych szkoleń mieli gwarancję pozyskania naprawdę przydatnej i aktualnej wiedzy. 

 

Joanna Pydo, Ekspertka w dziedzinie relacji inwestorskich i ESG

Ekspertka w dziedzinie relacji inwestorskich i ESG. Specjalizuje się w strategiach relacji inwestorskich, strategiach komunikacji ESG (perspektywa uczestników rynku kapitałowego) i raportowaniu danych niefinansowych. Posiada doświadczenie w pracy z wielojęzyczną i wielokulturową kadrą zarządzającą, inwestorami instytucjonalnymi w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Od 15 lat pracuje dla firm polskich, międzynarodowych grup kapitałowych i spółek Skarbu Państwa z branż energetycznej, wydobycia, przemysłu drzewnego, ICT, usług medycznych, nieruchomości. Była zaangażowana w liczne transakcje IPO, emisje obligacji i euroobligacji. Mentorka w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum CEE – program afiliowany przy Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ekspertka w Social Impact Alliance for CEE i w Climate Leadership (powered by UN Environment). Senior Advisor w StrategyWise. Była członkiem kapituły “The Best Annual Report” organizowanego przez IRiP. Współtwórczyni projektu „Giełda jest Kobietą”. Absolwentka programu Global Political Economy (MA), Uniwersytet Kassel, Finansów i Polityki Pieniężnej (MSc), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz FIFA/CIES Programme in Sport Management. Ukończyła m.in. specjalistyczne warsztaty managerskie ‘Strategy implementation & Business Development’, TUM School of Management i ‘Private Equity and Venture Capital’, SDA Bocconi School of Management.

Profil na Linkedin

 

dr Robert Sroka, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią, Abris Capital Partners

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe. Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor książki „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.

Profil na Linkedin

 

Bartłomiej Kozek, Kierownik Działu Zielonej Transformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Specjalizuje się w kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki.

Profil na Linkedin

 

Justyna Wysocka-Golec, Menedżer Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska

Ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, Bułgaria, Białoruś, Ukraina, Kazachstan i Indie, w zakresie zasad działania i wdrażania systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz globalnych zmian klimatu. Doradzała przy wdrażaniu systemu zarządzania emisjami (EU-ETS) dla największych grup energetycznych w Polsce i za granicą (energetyka), chemikaliów (chemikalia i petrochemia), górnictwa i hutnictwa oraz mniejszych firm. Opracowywała inwentaryzacje i analizy emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii oraz analizy dotyczące redukcji emisji i potencjału efektywności energetycznej dla biznesu i administracji samorządowej.

Profil na Linkedin

 

 

Aleksandra Widziewicz, Radca Prawny, Bird&Bird

Radca prawny, Of Counsel w międzynarodowej kancelarii prawnej Bird&Bird. Kieruje multidyscyplinarnym zespołem wdrożeń w zakresie Compliance (Compliance Task Force). Jest menadżerem z przeszło 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami na rynkach finansowych. Ekspertem w dziedzinie fintech, compliance, ładu korporacyjnego oraz restrukturyzacji. Wdrażała zintegrowane funkcje compliance m.in. w Deutsche Bank Polska oraz mBanku, a także nadzorowała funkcjonowanie obszaru compliance w bankach i firmach ubezpieczeniowych. W latach 2016-2018 była zaangażowana w ramach innowacyjnego projektu bankowego i wealth management (FinTech), gdzie pełniła funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Compliance (CCO). Przewodnicząca Komisji ds. Compliance, działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland). Jest wykładowczynią w ramach szkoleń i warsztatów z obszaru compliance.

Profil na Linkedin

 

 

Przemysław Barankiewicz, Członek zarządu CFA Society Poland, Country mananger w Finax Poland

Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in. redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony Pulsu Biznesu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, University of Bedfordshire, SGH i Politechnice Warszawskiej. Autor bloga zByka.pl.

Profil na Linkedin

 

Tycjan Bielecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego w Deutsche Bank Polska S.A.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego w Deutsche Bank Polska S.A. i Dyrektor Ryzyka w Deutsche Bank AG oddział w Pakistanie. Niezależny członek rady nadzorczej agencji ratingowej Eurorating S.A. Związany z sektorem finansowym od ponad 20 lat, zdobywał międzynarodowe doświadczenie zawodowe w Warszawie i Londynie pracując w wiodących globalnych firmach z sektora bankowego i ratingowego w praktycznie wszystkich segmentach rynku, od bankowości inwestycyjnej do detalicznej, i na wielu rynkach regionu EMEA. Pasjonat praktycznych wymiarów tematyki ESG, postrzegający je jako szansę systemową dla sektora finansowego i całego ekosystemu gospodarczego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Sustainable Finance na University of Cambridge.

Profil na Linkedin

 

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Ekspertka w dziedzinie zrównoważonego biznesu

Ekspertka w dziedzinie zrównoważonego biznesu. Specjalizuje się w strategiach zrównoważonego rozwoju, raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, zrównoważonym finansowaniu, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży. Właścicielka firmy doradczej SAPERE, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Od prawie dziesięciu lat związana z firmami doradczymi z B4. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych w Polsce. Członek Stakeholder Council Global Reporting Initiative (GRI) oraz Wiceprzewodnicząca Rady ds. Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Profil na Linkedin

 

dr Aleksandra Gołdys, Kierowniczka ośrodka Centrum Wyzwań Społecznych Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim

Kierowniczka ośrodka Centrum Wyzwań Społecznych Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze to: polityka klimatyczna, polityki publiczne w obszarze edukacji wyższej, wyzwania i innowacje w obszarze edukacji, nowe podejścia do rozumienia i badania wpływu działań, cyrkularna ekonomia, wykorzystanie teorii systemów w politykach publicznych. Pracuje zwykle w obszarze zwanym trzecią misją uczelni, czyli używania metodologii naukowej do wsparcia procesów badawczych, decyzyjnych czy ewaluacyjnych. Pracowała dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich Województw – śląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, UEFA, Centrum Komunikacji Społecznej miasta Warszawa, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności czy International Sport and Culture Association. Obecnie pracuje w EIT – Climate KIC – jednym z centrum wiedzy i innowacji powołanych przez Komisję Europejską do szukania nowych sposobów działania w związku z kryzysem klimatycznym.

Profil na Linkedin

 

Anna Szczerbik, Senior Project Manangerka w ARC Rynek i Opinia

Senior Project Manangerka w ARC Rynek i Opinia, badaczka rynku z zawodu i zamiłowania, moderatorka Design Thinking, psycholog. Od ponad 13 lat związana z badaniami marketingowymi. Specjalizuje się w projektach jakościowych, z pasją poznając dynamiczny świat konsumentów i zmiany zachodzące w ich zwyczajach i potrzebach. Swoją wiedzę przekuwa w praktyczne rekomendacje biznesowe, reprezentując głos klientów.

Profil na Linkedin

 

Przemysław Mielczarek, Kierownik zespołu badawczego w ARC Rynek i Opinia

Kierownik zespołu badawczego w ARC Rynek i Opinia. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz kierunku Sociology w Central European University. Kierownik Zespołu badawczego w agencji badawczej ARC Rynek i Opinia. Ekspert w Radzie Sektorowej ds. Badań przy PARP. Członek PTBRiO. Z Badaniami związany ponad 20 lat. Socjologia: to moja pasja i zawód. Odpowiedzialny za rozwój i planowanie projektów badawczych w zespole. Do podstawowych zadań należy pozyskiwanie i współpraca z kluczowymi klientami. Dostarcza wiedzy i interpretuje wyniki badań rynkowych i społecznych nad jakimi pracuje on i zespół, jakim kieruje.

Profil na Linkedin

 

Przemysław Oczyp, CEO Go Responsible

Konsultant, trener, doradca, Prezes Zarządu i Partner w firmie doradczej Go Responsible. Posiada doświadczenie pracy w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu ESG i CSR: budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie niefinansowe, zintegrowane, ESG. Pracował dla takich klientów jak LOTOS, ENEA, Polpharma, Polenergia, mBank, T-Mobile, BGK, Kompania Piwowarska, Budimex, Gaz-System i PSG.

Profil na Linkedin

 

Łukasz Kolano, Senior ESG Ekspert, Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

Profil na Linkedin

 

Sławek Brzózek, Go Responsible

Senior ESG Expert w Go Responsible. Działacz ekologiczny, ekspert w zakresie CSR i marketingu zaangażowanego społecznie, konsultant, trener i szkoleniowiec. Edukator, ekspert w zakresie rozwijania relacji organizacji pozarządowych z biznesem i samorządami oraz w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji i programów odpowiedzialności społecznej. Wykładowca w Akademii Compliance w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Odpowiedzialności Społecznej (2014-2017), brał udział w Forum Dialogu przy Ministerstwie Gospodarki. Od 1996 do 2019 r. związany był z Fundacją Nasza Ziemia, w latach 2012-2019 pełnił funkcję prezesa zarządu fundacji. Od 2019 jest samodzielnym ekspertem i konsultantem, od stycznia 2022 dyrektor ds. ESG w ENERIS Surowce.

Profil na Linkedin

 

Marcin Grzybek, Senior ESG i CSR Ekspert, Go Responsible

Ekspert CSR i ESG, od 2018 r. w Go Responsible pracuje nad strategiami i raportami zrównoważonego rozwoju, m.in. dla spółek z branż: finansowej, farmaceutycznej, budowlanej i energetycznej. Wcześniej przez 8 lat związany z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadał ze realizację najważniejszych projektów organizacji, m.in. 7. Targów CSR czy czterech edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Szeroką wiedzę na temat CSR i ESG łączy z umiejętnościami analitycznymi. Doświadczony w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wolontariusz w Fundacji Ocalenie.

Profil na Linkedin

 

Magdalena Felczak, Senior CSR & PR Manager, Go Responsible

Ekspertka CSR i PR. Od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją, a od kilku społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pracowała przy projektach komunikacyjnych i społecznych dla firm reprezentujących różne branże. Jest inicjatorką i organizatorką licznych kampanii społecznych, w tym m.in. akcji #Niezwalniajmy, wyróżnionej w XXIII edycji konkursu Dobroczyńca Roku w kategorii „Społecznie odpowiedzialni w walce z COVID-19” oraz pomysłodawczynią portalu Homejob, promującego zrównoważone miejsca pracy oraz upowszechnienie dostępu do aktywności zawodowej wszystkich grup społecznych. Ukończyła filologię germańską na Uniwesytecie Mikołaja Kopernika oraz studia podyplomowe z zakresu PR i CSR na Akademii Leona Koźmińskiego.

Profil na Linkedin

 

Michał Sobczyk, Ekspert ESG, Go Responsible

Ekspert ESG, dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej oraz ekologicznej. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, część studiów odbył na Wageningen University w Holandii. Przez wiele lat związany z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami nieformalnymi poszukującymi zrównoważonych społecznie, ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań ustrojowych i gospodarczych. Współpracownik tygodnika Przegląd. Współpracował jako autor treści, konsultant merytoryczny, redaktor lub korektor przy projektach realizowanych dla takich klientów jak Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, Grupa ENEA, Polska Spółka Gazownictwa, Kompania Piwowarska, mBank, Orbis, Polpharma, Sitech, TAURON.

Profil na Linkedin

 

Łukasz Chojecki, Współzałożyciel TAILORS Group

Menadżer z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji korporacyjnej i finansowej oraz projektów digitalowych. Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał koordynując kampanie społeczne w Polskiej Akcji Humanitarnej. W następnych latach, pracując w agencji Public Relations, prowadził projekty z zakresu PR finansowego i produktowego, specjalizując się w działaniach dotyczących relacji inwestorskich. Od 2009 roku doradzał klientom prowadząc własną firmę oferującą nie tylko działania z zakresu tradycyjnej komunikacji, ale przede wszystkim projekty digitalowe. Pracował m.in. dla: TAURON Polska Energia, Grupa Azoty, Wyborowa Pernod Ricard, Adobe, New World Resources, Prairie Mining, MMG, PGE Energia Odnawialna i wielu innych.

Profil na Linkedin

 

Łukasz Wójcik, Współzałożyciel TAILORS Group, ekspert ds. IR i PR

Współtwórca TAILORS Group, gdzie odpowiada za IR i PR. Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał w dziennikarstwie (Gazeta Giełdy Parkiet) i na stanowiskach menedżerskich w agencjach PR. Absolwent szkoleń i kursów z zakresu finansów, wyceny przedsiębiorstw i relacji inwestorskich. Specjalizuje się w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej. Koordynował i realizował projekty m.in. dla Multimedia Polska, Ronson, Atlas Estates, PGE, JSW, Cyfrowy Polsat, TAURON Polska Energia, PKP Cargo, Prairie Mining Limited, Enter Air, Archicom i wielu innych.

Profil na Linkedin

 

 

termin_iko3