29 maja , 2020

Foresight CSR dla branży piwowarskiej

Foresight CSR dla branży piwowarskiej

22 i 25 maja 2020 r. mieliśmy przyjemność przeprowadzić „Foresight CSR dla branży piwowarskiej”.

Projekt był realizowany na zlecenie Kompanii Piwowarskiej. Jego celem było poznanie opinii ekspertów i ekspertek na temat kierunków rozwoju branży i wyzwań stojących przed nią w kontekście zmieniającego się otoczenia, oczekiwań społecznych i problemów ekologicznych w perspektywie najbliższych lat. Określenie tych wyzwań i trendów ma pomóc Kompanii Piwowarskiej w doskonaleniu jej działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Foresight został przeprowadzony w formule online w ramach dwóch paneli eksperckich, z których pierwszy był poświęcony kwestiom środowiskowym, zaś drugi – społecznym. W panelu dedykowanym zagadnieniom społecznym wzięli udział (w kolejności alfabetycznej):

  • dr Adam Kłodecki – psychoterapeuta uzależnień
  • Mirella Panek-Owsiańska – ekspertka ds. CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej
  • prof. Bolesław Rok – dyrektor Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego
  • dr Joanna Schmidt – badaczka inicjatyw obywatelskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Joanna Szymonek – ekspertka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

W panelu poświęconym kwestiom środowiskowym uczestniczyli:

  • Agnieszka Boniewicz – kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju WWF Polska
  • Sławomir Brzózek – ekspert CSR, konsultant
  • dr Agnieszka Sadowska-Konczal – specjalistka w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
  • dr inż. Agnieszka Sznyk – prezeska Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce

Spotkanie prowadzili niezależni moderatorzy – Ewa Leśnowolska i Przemysław Oczyp z Go Responsible.

Podsumowanie dyskusji można przeczytać w raporcie zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej za rok 2019.

Share

termin_iko3