Ładowanie Wydarzenia

Taksonomia UE – raportowanie i projektowanie zrównoważonych inwestycji (szkolenie online)

 

Akt Delegowany UE Taxonomy – Climate (Część Planu Działania UE dot. Zrównoważonego Finansowania) wprowadza system oznaczeń dla branż dążących do celu klimatycznego Unii 1,5*C i kwalifikujących się do finansowania w ramach ‘Green New Deal’. W ramach Taksonomii doprecyzowywane są nie tylko systemy klasyfikacji i weryfikacji inwestycji zrównoważonych, ale także  definiowane pierwsze zestawy kryteriów technicznych (RTS) w kategoriach 1 i 2 (przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu).

Jakie będą nowe obowiązki dla firm Taxonomy compliant? Jakie nowe wymagania pojawią się przed instytucjami doradztwa  inwestycyjnego i ubezpieczeniowego? Jak firmy mają oceniać ryzyka w kategorii ‘zrównoważonego rozwoju’ dla inwestycji, czy wprowadzić oceny ryzyk w tworzeniu nowych produktów finansowych?

Doprecyzowywany jest system klasyfikacji inwestycji zrównoważonych – Taksonomia będzie przyjęta w czerwcu, a stosowana od 2022 r.

Umiejętności i wiedza uzyskana po szkoleniu:

  • Timeline zmian regulacyjnych, wprowadzania wytycznych i dostępnych wskaźników dla prowadzenia działalności biznesowej zgodnej z nową Taksonomią
  • Terminologia i narzędzia związane z Taksonomią, stosowane w nowych standardach analizy ryzyk, raportowania,  planowania i współpracy z agencjami ratingowymi ESG
  • Kluczowe zestawy kryteriów technicznych (RTS) Doprecyzowany jest system klasyfikacji inwestycji zrównoważonych

Grupa docelowa:
Szkolenie dla zarządów i rad nadzorczych, działów ryzyka i compliance, działów zespołów Sustainability/ESG/CSR

Łukasz Kolano

KPMG Polska

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

 


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 3 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 10% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 20% rabatu przy zapisie na 6 szkoleń

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Jeżeli jesteś zainteresowany/ zainteresowana szkoleniem – skontaktuj się z nami: kontakt@goresponsible.pl

Data szkolenia:

25 października

Godzina:

09:00 - 15:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3