Ładowanie Wydarzenia

Zgłęb nową taksonomię UE

Akt Delegowany UE Taxonomy – Climate (Część Planu Działania UE dot. Zrównoważonego Finansowania) wprowadza system oznaczeń dla branż dążących do celu klimatycznego Unii 1,5*C i kwalifikujących się do finansowania w ramach ‘Green New Deal’. W ramach Taksonomii doprecyzowywane są nie tylko systemy klasyfikacji i weryfikacji inwestycji zrównoważonych, ale także  definiowane pierwsze zestawy kryteriów technicznych (RTS) w kategoriach 1 i 2 (przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu).

Jakie będą nowe obowiązki dla firm Taxonomy compliant? Jakie nowe wymagania pojawią się przed instytucjami doradztwa  inwestycyjnego i ubezpieczeniowego? Jak firmy mają oceniać ryzyka w kategorii ‘zrównoważonego rozwoju’ dla inwestycji, czy wprowadzić oceny ryzyk w tworzeniu nowych produktów finansowych?

Doprecyzowywany jest system klasyfikacji inwestycji zrównoważonych – Taksonomia będzie przyjęta w czerwcu, a stosowana od 2022 r.

Umiejętności i wiedza uzyskana po szkoleniu:

  • Timeline zmian regulacyjnych, wprowadzania wytycznych i dostępnych wskaźników dla prowadzenia działalności biznesowej zgodnej z nową Taksonomią
  • Terminologia i narzędzia związane z Taksonomią, stosowane w nowych standardach analizy ryzyk, raportowania,  planowania i współpracy z agencjami ratingowymi ESG
  • Kluczowe zestawy kryteriów technicznych (RTS) Doprecyzowany jest system klasyfikacji inwestycji zrównoważonych

Grupa docelowa:
Szkolenie dla zarządów i rad nadzorczych, działów ryzyka i compliance, działów zespołów Sustainability/ESG/CSR

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Ekspertka w dziedzinie zrównoważonego biznesu. Specjalizuje się w strategiach zrównoważonego rozwoju, raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, zrównoważonym finansowaniu, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży. Właścicielka firmy doradczej SAPERE, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Od prawie dziesięciu lat związana z firmami doradczymi z B4. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych w Polsce. Członek Stakeholder Council Global Reporting Initiative (GRI) oraz Wiceprzewodnicząca Rady ds. Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Łukasz Kolano

Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

 

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (14 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (16 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (11 stycznia 2022 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (25 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

8 grudnia

Godzina:

09:00 - 13:00

Cena szkolenia:

990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3