Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Współpraca NGO–biznes

Idea

Jednym z najważniejszych wyróżników społecznie odpowiedzialnych firm jest aktywne włączanie się w rozwiązywanie problemów społeczności, w których działają. Przynosi ono szczególnie dobre efekty, gdy odbywa się we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzieje się tak dzięki połączeniu kompetencji i zasobów firmy (finansowych, rzeczowych i ludzkich) z unikalnymi doświadczeniami, wiedzą i siecią kontaktów jej społecznego partnera.

Organizowane przez nas szkolenia wychodzą naprzeciw zarówno potrzebom sektora komercyjnego, jak i pozarządowego. Przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia i fundacje mogą skuteczniej stawiać czoła problemom społecznym i ekologicznym, jeśli nauczą się robić to wspólnie – chcemy podpowiedzieć ich przedstawicielkom i przedstawicielom, jak zaplanować i rozpocząć taką współpracę. Co więcej, podczas szkolenia doradzimy, jak wewnątrz sektora biznesu szukać środków finansowych na projekty społeczne.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się:

  • co mogą sobie dać firmy komercyjne i podmioty non profit
  • jak wykorzystać pieniądze biznesu do realizacji celów społecznych
  • jakie są wzajemne oczekiwania biznesu i organizacji pozarządowych
  • jak zainicjować współpracę i przygotować się do niej
  • jak efektywnie współpracować międzysektorowo
  • jakie są zagrożenia i cena współpracy biznes–NGO

„Współpraca NGO–biznes” to spotkanie z praktykiem obu sektorów, który chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami.

9:30-10:00 Sesja networkingowa przy porannej kawie
10:00-12:15 Planowanie współpracy biznes–NGO – Przemysław Oczyp
12:15-13:15 Lunch
13:15-15:15 Efektywna kooperacja międzysektorowa i zagrożenia dla niej – Przemysław Oczyp
15:15-15:30 Podsumowanie i zakończenie

Przemysław Oczyp

Go Responsible

Konsultant, trener, mentor CSR, właściciel i menedżer firmy doradczo-szkoleniowej Go Responsible, autor i animator inicjatyw społecznych, m.in. w ramach Fundacji Rodzinnej. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w biznesie, organizacjach pozarządowych, jak i współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR: analizy i ekspertyzy, budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Działacz organizacji pozarządowych: członek zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, członek komisji rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysłodawca platformy odpowiedzialnycatering.pl, łączącej podmioty ekonomii społecznej z klientami biznesowymi; wiceprzewodniczący jury konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016.

Koszt udziału w szkoleniu: 150 zł netto
UWAGA: dla osób, które wykupią także udział w szkoleniach „Crowdfunding – jak przygotować i skutecznie poprowadzić zbiórkę społecznościową” (30 czerwca 2016 r.), łączny koszt uczestnictwa w obu wydarzeniach wynosi nie 300, a jedynie 250 zł

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów szkolenia w terminie nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Branża:

Firma:

Stanowisko:

Adres:

NIP:

Skąd wiesz o szkoleniu:

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury proforma prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

Data szkolenia:

29 czerwca 2016

Godzina:

09:30 - 15:30

Cena szkolenia:

150 PLN

Lokalizacja

Informacje wkrótce
Warszawa, Polska

Udostępnij

termin_iko3