Ładowanie Wydarzenia

Strategie ESG według najnowszych wytycznych i regulacji (szkolenie online)

 

W najbliższych miesiącach firmy będą musiały przeprowadzić dokładną analizę wszystkich rodzajów prowadzonej przez nie działalności, by upewnić się, że strategie, które uzupełniają lub tworzą będą uwzględniały aktualne i nadchodzące wytyczne w obszarze ESG. Zakres jest szeroki, obejmuje bowiem m.in. zmiany klimatu, łańcuch wartości, zrównoważony rozwój.  

Jakie są benchmarki i praktyki rynkowe? Jakie są oczekiwania interesariuszy i czego wymagają wytyczne i regulacje? Jak przygotować procesy konsultacji i określania celów, a w konsekwencji projektowania polityk i konkretnych działań?

Umiejętności i wiedza uzyskana po szkoleniu:

  • Trendy kształtujące rynek i otoczenie firmy
  • Terminologia i narzędzia stosowane w nowych standardach, prezentowania strategii, planowania i współpracy z agencjami ratingowymi ESG
  • Kluczowe regulacje, wytyczne i kryteria techniczne
  • Najważniejsze instytucje, partnerstwa i inicjatywy biznesowe w obszarze ESG

Grupa docelowa:
Szkolenie dla zarządów i rad nadzorczych, analityków ryzyka, działów zakupowych/sprzedażowych, specjalistów komunikacji

Łukasz Kolano

KPMG Polska

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

 


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 3 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 10% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 20% rabatu przy zapisie na 6 szkoleń

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Jeżeli jesteś zainteresowany/ zainteresowana szkoleniem – skontaktuj się z nami: kontakt@goresponsible.pl

Data szkolenia:

8 listopada

Godzina:

09:00 - 15:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3