Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Praktyki i standardy tworzenia strategii ESG

Raporty na temat zagadnień ESG wg CSRD będą musiały publikować wszystkie spółki mające powyżej 250 pracowników, zarówno publiczne, jak i prywatne. W najbliższych miesiącach firmy będą musiały przeprowadzić dokładną analizę wszystkich rodzajów prowadzonej przez nie działalności, by upewnić się, że strategie, które uzupełniają lub tworzą będą uwzględniały aktualne i nadchodzące trendy w zakresie CSR/ESG. Zakres jest szeroki, obejmuje bowiem np. zmiany klimatu, łańcuch wartości, zrównoważony rozwój.  

Jakie są benchmarki i praktyki rynkowe? Jakie są oczekiwania interesariuszy i czego wymagają wytyczne i regulacje? Jak przygotować procesy konsultacji i określania celów, a w konsekwencji projektowania polityk i konkretnych działań?

Umiejętności i wiedza uzyskana po szkoleniu:

  • Trendy kształtujące rynek i otoczenie firmy
  • Terminologia i narzędzia stosowane w nowych standardach, prezentowania strategii, planowania i współpracy z agencjami ratingowymi ESG
  • Kluczowe regulacje, wytyczne i kryteria techniczne
  • Najważniejsze instytucje, partnerstwa i inicjatywy biznesowe w obszarze ESG

Grupa docelowa:
Szkolenie dla zarządów i rad nadzorczych, analityków ryzyka, działów zakupowych/sprzedażowych, specjalistów komunikacji

Przemysław Oczyp

Go Responsible

Konsultant, trener, doradca, Prezes Zarządu i Partner w firmie doradczej Go Responsible. Posiada doświadczenie pracy w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu ESG i CSR: budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie niefinansowe, zintegrowane, ESG. Pracował dla takich klientów jak LOTOS, ENEA, Polpharma, Polenergia, mBank, T-Mobile, BGK, Kompania Piwowarska, Budimex, Gaz-System i PSG.

Iwona Fluder

Go Responsible

Ekspertka CSR, przez 15 lat związana z Nestlé Polska, gdzie odpowiadała za realizację strategii komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej i CSR. Stworzyła 3 strategie CSR i była odpowiedzialna za publikację 3 raportów Nestlé. Prowadziła programy społeczne Nestlé Needs YOUth i Lekkoatletyka dla każdego. Od 2020 r. w Go Responsible pracuje nad komunikacją i strategiami zrównoważonego rozwoju oraz raportami CSR, m.in. dla spółek z branży finansowej i e-commerce. Szeroką wiedzę na temat CSR łączy z doświadczeniem komunikacyjnym i umiejętnościami analitycznymi. Doświadczona w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.

Michał Sobczyk

Go Responsible

Ekspert ESG, dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej oraz ekologicznej. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, część studiów odbył na Wageningen University w Holandii. Przez wiele lat związany z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami nieformalnymi poszukującymi zrównoważonych społecznie, ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań ustrojowych i gospodarczych. Współpracownik tygodnika Przegląd. Współpracował jako autor treści, konsultant merytoryczny, redaktor lub korektor przy projektach realizowanych dla takich klientów jak Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, Grupa ENEA, Polska Spółka Gazownictwa, Kompania Piwowarska, mBank, Orbis, Polpharma, Sitech, TAURON.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (14 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (16 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (11 stycznia 2022 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (25 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

21 września

Godzina:

09:00 - 13:00

Cena szkolenia:

990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3