Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie

Europejski Zielony Ład, nowe Prawo Klimatyczne UE,  wytyczne KE dotyczące raportowania oraz uzależnienie dostępu do finansowania od tego – wymagają zarówno pomiaru wpływu na środowisko, ale także przegląd i korekty strategii uwzględniające ryzyka fizyczne i pośrednie związane ze zmianami klimatycznymi.

Wykonanie takiej rewizji wymaga określenia szans i ryzyk – takich jak opracowanie klimatycznych analiz scenariuszowych. W efekcie będzie możliwe tworzenie i korygowanie strategii firmy z uwzględnieniem prognoz zmian w otoczenie gospodarczym i społecznym firmy i przełoży się na działania firmy, jej produkty lub usługi i ich odbiorców, łańcuch dostaw, reputację, oczekiwania klientów i inwestorów oraz popyt.

Jakie ryzyka może napotkać prowadzenie działalności, wprowadzanie produktu czy usługi na rynek UE w związku z nową polityką i regulacjami? Jakie są wytyczne TCFD w zakresie ryzyk fizycznych i ‘przejścia’? Jak wskazywać i opisywać szanse rozwojowe i rynkowe w nowym otoczeniu biznesu? Jak prowadzić dialog z podwykonawcami i interesariuszami nt. szans i ryzyk ESG?

Umiejętności i wiedza uzyskana po szkoleniu:

  • Kluczowe regulacje, wytyczne i kryteria techniczne w zakresie analizy ryzyk i szans ESG
  • Ramy i zakres analiz scenariuszowych, kluczowe wskaźniki i kryteria
  • Praktyki analizowania danych i planowania w zakresie  ryzyk dotyczących zrównoważonego rozwoju w poszczególnych sektorach oraz międzynarodowo
  • Kluczowe obszary dialogu i praktyki komunikacji (wymagań, oferty) wobec interesariuszy, dostawców, współpracowników

Grupa docelowa:
Szkolenie dla zarządów i rad nadzorczych, analityków ryzyka, analityków danych finansowych i niefinansowych, zespołów Sustainability/ESG/CSR

Łukasz Kolano

Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

Tycjan Bielecki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego w Deutsche Bank Polska S.A. i Dyrektor Ryzyka w Deutsche Bank AG oddział w Pakistanie. Niezależny członek rady nadzorczej agencji ratingowej Eurorating S.A. Związany z sektorem finansowym od ponad 20 lat, zdobywał międzynarodowe doświadczenie zawodowe w Warszawie i Londynie pracując w wiodących globalnych firmach z sektora bankowego i ratingowego w praktycznie wszystkich segmentach rynku, od bankowości inwestycyjnej do detalicznej, i na wielu rynkach regionu EMEA. Pasjonat praktycznych wymiarów tematyki ESG, postrzegający je jako szansę systemową dla sektora finansowego i całego ekosystemu gospodarczego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Sustainable Finance na University of Cambridge.

 

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 990 PLN netto, przy zapisach do końca czerwca 792 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (11 stycznia 2022 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (25 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

16 listopada 2021

Godzina:

09:00 - 13:00

Cena szkolenia:

990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3