Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Wolontariat pracowniczy – motywacja, pomysły, zaangażowanie

Nasze szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy aktywnie włączają się w programy wolontariatu pracowniczego, zwłaszcza do osób podejmujących się roli koordynatorów bądź liderów projektów. Zajęcia będą prowadzone przez ekspertów w dziedzinie zarządzania, posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie wolontariatu pracowniczego.

Podczas szkolenia będą stosowane metody coachingu i autocoachingu w celu poszerzenia świadomości i odkrywania motywacji uczestników. Zostaną również przedstawione ciekawe studia przypadków oraz inspiracje w zakresie projektów wolontariackich.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • podniesiesz swoje kompetencje w sferze projektowania i zarządzania wolontariatem pracowniczym,
  • pogłębisz wiedzę na temat motywowania samego siebie oraz Twoich współpracowników,
  • skonfrontujesz z innymi swoją wizję tego, jak pomagać i jak ewaluować efekty pomocy,
  • uświadomisz sobie pełnię korzyści z realizacji projektów wolontariackich oraz nauczysz się opowiadać o nich innym.

„Wolontariat pracowniczy – motywacja, pomysły, zaangażowanie” to spotkanie z ekspertami i praktykami, które pozwoli Ci zupełnie na nowo spojrzeć na ideę i praktykę wolontariatu pracowniczego.

10:00-10:45 Powitanie, wprowadzenie, wymiana doświadczeń
10:45-11:30 Praca w grupach (m.in. odkrywanie i mapowanie własnych kompetencji)
11:30-12:00 Co nas motywuje – nawiązanie do poprzedniej części warsztatu
12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-13:00 Podział ról i zadań oraz motywowanie zespołu wolontariuszy
13:00-13:45 Prezentacja filmu oraz dyskusja na temat tego, jak efektywnie pomagać
13:45-14:15 Przerwa obiadowa
14:15-15:00 Efektywny wolontariat – kluczowe czynniki sukcesu
15:00-15:30 Budowanie Kodeksu Wolontariusza – praca w parach oraz dyskusja

Daria Murawska

Go Responsible

Ekspert i praktyk CSR. Na co dzień związana z międzynarodową firmą, w której zajmuje się projektami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i komunikacji. Doświadczony koordynator i doradca w zakresie programów wolontariatu pracowniczego w międzynarodowych firmach i organizacjach. Wdrażała i koordynowała program wolontariatu pracowniczego. Pomagała łączyć chęć pomocy wolontariuszy z potrzebami organizacji pozarządowych. Zarządzała projektami, współpracą z wolontariuszami i budowaniem komunikacji dotyczącej programu wolontariatu pracowniczego. Autorka eksperckich artykułów i publikacji z zakresu wolontariatu pracowniczego.

Przemysław Oczyp

Go Responsible

Koszt udziału w szkoleniu: 499 zł netto

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów szkolenia w terminie nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Branża:

Firma:

Stanowisko:

Adres:

NIP:

Skąd wiesz o szkoleniu:

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury proforma prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.


Data szkolenia:

2 grudnia 2016

Godzina:

10:00 - 15:30

Cena szkolenia:

499 PLN

Lokalizacja

Informacje wkrótce
Warszawa, Polska

Organizator

Go Responsible
Telefon:
533 600 442
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3