Ładowanie Wydarzenia

Polityka dekarbonizacji i cele klimatyczne – obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego – szkolenie online

Szkolenie z bloku: Klimat

Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej, porozumienie paryskie, zalecenia TCFD… Regulacje funkcjonujące oraz będące w przygotowaniu, liczne badania dotyczące wpływu przedsiębiorstw na klimat, konieczność raportowania danych pozafinansowych. Nie ma wątpliwości co do tego, że biznes ma ogromny wpływ na klimat i dysponuje narzędziami realnego skalowania tego wpływu. Dlatego firmy muszą na bieżąco śledzić i rozumieć globalne wyzwania oraz dostosowywać swoją działalność do oczekiwań i wymogów, również tych środowiskowych.a

Na szkoleniu uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jakie są trendy i wyzwania związane z wpływem spółek na zmiany klimatu, dlaczego i jak firmy obliczają swój ślad węglowy, jakie są międzynarodowe standardy obliczeń, a także jak wygląda podział emisji na zakresy. Dzięki udziałowi w ćwiczeniach, dyskusjach i symulacjach będą potrafili określić, jakie emisje gazów cieplarnianych są istotne w firmie oraz jej łańcuchu wartości, a także w jaki sposób można nimi zarządzać i je redukować, dążąc do zeroemisyjności. Na warsztacie nie zabraknie omówienia narzędzi do zbierania danych i prowadzenia obliczeń oraz konkretnej wiedzy na temat raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu raportowania emisji gazów cieplarnianych i wpływu spółek na klimat. Do udziału zapraszamy menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i CSR, inspektorów/inspektorki ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane budową i utrzymaniem systemu zarządzania środowiskiem.

  • Regulacje, trendy i wyzwania związane z wpływem spółek na zmiany klimatu
  • Jak przygotować się do raportowania emisji gazów cieplarnianych?
  • Jak w praktyce obliczyć emisje gazów cieplarnianych w firmie i jej łańcuchu wartości?

Uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm z Polski i zagranicy.

Łukasz Kolano

Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

 

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Polityka dekarbonizacji i cele klimatyczne – obliczanie emisji CO2 i i raportowanie śladu węglowego” jest jednym z sześciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 3 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 10% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 20% rabatu przy zapisie na 6 szkoleń

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Jeżeli jesteś zainteresowany/ zainteresowana szkoleniem – skontaktuj się z nami: kontakt@goresponsible.pl

Data szkolenia:

27 września

Godzina:

09:00 - 16:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3