Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego – szkolenie online

Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej, porozumienie paryskie, zalecenia TCFD… Regulacje funkcjonujące oraz będące w przygotowaniu, liczne badania dotyczące wpływu przedsiębiorstw na klimat, konieczność raportowania danych pozafinansowych. Nie ma wątpliwości co do tego, że biznes ma ogromny wpływ na klimat i dysponuje narzędziami realnego skalowania tego wpływu. Dlatego firmy muszą na bieżąco śledzić i rozumieć globalne wyzwania oraz dostosowywać swoją działalność do oczekiwań i wymogów, również tych środowiskowych.a

Na szkoleniu uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jakie są trendy i wyzwania związane z wpływem spółek na zmiany klimatu, dlaczego i jak firmy obliczają swój ślad węglowy, jakie są międzynarodowe standardy obliczeń, a także jak wygląda podział emisji na zakresy. Dzięki udziałowi w ćwiczeniach, dyskusjach i symulacjach będą potrafili określić, jakie emisje gazów cieplarnianych są istotne w firmie oraz jej łańcuchu wartości, a także w jaki sposób można nimi zarządzać i je redukować, dążąc do zeroemisyjności. Na warsztacie nie zabraknie omówienia narzędzi do zbierania danych i prowadzenia obliczeń oraz konkretnej wiedzy na temat raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu raportowania emisji gazów cieplarnianych i wpływu spółek na klimat. Do udziału zapraszamy menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i CSR, inspektorów/inspektorki ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane budową i utrzymaniem systemu zarządzania środowiskiem.

9:00 – 9:30 Powitanie i wprowadzenie
9:30 – 10:30 Regulacje, trendy i wyzwania związane z wpływem spółek na zmiany klimatu
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:15 Jak przygotować się do raportowania emisji gazów cieplarnianych?
12:15 – 13:00 Przerwa lunchowa
13:00 – 14:30 Jak w praktyce obliczyć emisje gazów cieplarnianych w firmie i jej łańcuchu wartości?
14:30 – 14:45 Przerwa
14:45 – 15:45 Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie warsztatu

Ponadto, uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm z Polski i zagranicy.

Przemysław Oczyp

Go Responsible

Konsultant, trener, doradca, Prezes Zarządu i Partner w firmie doradczej Go Responsible. Posiada doświadczenie pracy w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu ESG i CSR: budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie niefinansowe, zintegrowane, ESG. Pracował dla takich klientów jak LOTOS, ENEA, Polpharma, Polenergia, mBank, T-Mobile, BGK, Kompania Piwowarska, Budimex, Gaz-System i PSG.

Łukasz Kolano

Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

Justyna Wysocka-Golec

Bureau Veritas Polska

Menedżer Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska, ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarach zmian klimatu, energii i zarządzania ryzykiem. Doradzała rządom krajowym, instytucjom prywatnym i sektorowi publicznemu w wielu krajach, takich jak Polska, Rumunia, Bułgaria, Białoruś, Ukraina, Kazachstan i Indie, w zakresie zasad działania i wdrażania systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz globalnych zmian klimatu. Doradzała przy wdrażaniu systemu zarządzania emisjami (EU-ETS) dla największych grup energetycznych w Polsce i za granicą (energetyka), chemikaliów (chemikalia i petrochemia), górnictwa i hutnictwa oraz mniejszych firm. Opracowywała inwentaryzacje i analizy emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii oraz analizy dotyczące redukcji emisji i potencjału efektywności energetycznej dla biznesu i administracji samorządowej.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Bureau Veritas.

Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification), oferującym wsparcie w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz BHP. Jest uznawane za dostawcę najlepszych praktyk weryfikacyjnych przez organizacje takie jak AccountAbility, CDP czy Association of Chartered Certified Accountants. Posiada ugruntowaną pozycję w obliczaniu śladu węglowego zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz jest wykwalifikowanym weryfikatorem raportów emisji gazów cieplarnianych zgodnie z ISO 14064. Świadczy usługi z zakresu społecznej odpowiedzialności i zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Raportowanie emisji CO2 i wpływ spółek na zmiany klimatu” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (14 grudnia 2022 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (16 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (11 stycznia 2022 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (25 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

14 września

Godzina:

09:00 - 15:45

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3