Ładowanie Wydarzenia

Mierzenie wpływu społecznego – szkolenie online

Europa mierzy się z poważnymi wyzwaniami społecznymi, takimi jak starzenie się społeczeństw, nierówności ekonomiczne, postępująca izolacja społeczna – a to wszystko w kontekście wszechogarniających zmian klimatu. Odpowiedzialny biznes aktywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów i jest forpocztą zmian. To jednak wciąż za mało. W wielu firmach brakuje strategicznego myślenia, a zaangażowanie społeczne rzadko kiedy jest realnie ewaluowane, bo wskaźniki takie jak łączna wysokość przekazanych środków, liczba wspartych projektów czy zaangażowanych w nie pracowników niewiele mówią o wpływie i zmianie.

W trakcie warsztatu osoby uczestniczące doświadczą, jak nowe sposoby postrzegania wyzwań społecznych mogą przyspieszać pojawianie się innowacji, a w kolejnych krokach przyczyniać się do nowych sposobów działania i myślenia o tym, co robi się w organizacjach, instytucjach i firmach. Ponadto dowiedzą się, jakie są trendy i wyzwania związane z mierzeniem wpływu społecznego firm, co i jak mierzyć, jakie narzędzia i (r)ewolucyjne podejścia sprawdzają się obecnie. Dzięki udziałowi w ćwiczeniach i dyskusjach będą potrafiły przeanalizować narzędzia stosowane do badania wpływu społecznego ich firm, a także zaplanować dalsze kroki w tym zakresie. Na warsztacie zostanie również omówiony mechanizm Social Impact Funds, stworzony przez  Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Mechanizm ten, zauważony i doceniony przez ONZ, jest doskonałym przykładem tego, jak można wygenerować coś więcej niż Social ROI. W trakcie spotkania zostanie omówiony jeden z takich funduszy, EDU 1.0. Nie zabraknie także inspiracji z Polski i zagranicy – przeglądu najlepszych praktyk związanych z mierzeniem wpływu społecznego.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu mierzenia wpływu społecznego przez firmy. Do udziału zapraszamy dyrektorów/dyrektorki, menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju, CSR i komunikacji korporacyjnej oraz osoby zarządzające fundacjami korporacyjnymi.

9:00 – 9:40 Powitanie, kwestie techniczne, runda zapoznawcza
9:40 – 10:45 Trendy związane z mierzeniem wpływu społecznego firm
10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 12:30 Praca warsztatowa: 1. Teoria zmiany w praktyce, 2. Co i jak mierzyć?
12:30 – 13:15 Przerwa lunchowa
13:15 – 14:45 Podsumowanie warsztatu, wyzwania związane z mierzeniem wpływu społecznego, dobre i złe praktyki
14:45 – 15:00 Przerwa
15:00 – 15:30 Social Impact Funds, czyli jak wygenerować coś więcej niż Social ROI?
15:30 – 16:00 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie warsztatu

Ponadto, uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm z Polski i zagranicy.

Iwona Fluder

Go Responsible

Ekspertka CSR, przez 15 lat związana z Nestlé Polska, gdzie odpowiadała za realizację strategii komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej i CSR. Stworzyła 3 strategie CSR i była odpowiedzialna za publikację 3 raportów Nestlé. Prowadziła programy społeczne Nestlé Needs YOUth i Lekkoatletyka dla każdego. Od 2020 r. w Go Responsible pracuje nad komunikacją i strategiami zrównoważonego rozwoju oraz raportami CSR, m.in. dla spółek z branży finansowej i e-commerce. Szeroką wiedzę na temat CSR łączy z doświadczeniem komunikacyjnym i umiejętnościami analitycznymi. Doświadczona w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.

Magdalena Felczak

Go Responsible

Ekspertka CSR i PR. Od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją, a od kilku społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pracowała przy projektach komunikacyjnych i społecznych dla firm reprezentujących różne branże. Jest inicjatorką i organizatorką licznych kampanii społecznych, w tym m.in. akcji #Niezwalniajmy, wyróżnionej w XXIII edycji konkursu Dobroczyńca Roku w kategorii „Społecznie odpowiedzialni w walce z COVID-19” oraz pomysłodawczynią portalu Homejob, promującego zrównoważone miejsca pracy oraz upowszechnienie dostępu do aktywności zawodowej wszystkich grup społecznych. Ukończyła filologie germańską na Uniwesytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu PR i CSR na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Mierzenie wpływu społecznego” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „Obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego” (14 września 2021 r.)szkoleniu „Praktyki i standardy tworzenia strategii ESG” (21 września 2021 r.)szkoleniu „Raportowanie ESG 2021/2022” (28 września 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (5 października 2021 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (11 października 2021 r.)szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (26 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (30 listopada 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” (12 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

8 grudnia

Godzina:

09:00 - 16:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
533 600 442
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3