Ładowanie Wydarzenia

Mierzenie wpływu społecznego – szkolenie online

Europa mierzy się z poważnymi wyzwaniami społecznymi, takimi jak starzenie się społeczeństw, nierówności ekonomiczne, postępująca izolacja społeczna – a to wszystko w kontekście wszechogarniających zmian klimatu. Odpowiedzialny biznes aktywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów i jest forpocztą zmian. To jednak wciąż za mało. W wielu firmach brakuje strategicznego myślenia, a zaangażowanie społeczne rzadko kiedy jest realnie ewaluowane, bo wskaźniki takie jak łączna wysokość przekazanych środków, liczba wspartych projektów czy zaangażowanych w nie pracowników niewiele mówią o wpływie i zmianie.

W trakcie warsztatu osoby uczestniczące doświadczą, jak nowe sposoby postrzegania wyzwań społecznych mogą przyspieszać pojawianie się innowacji, a w kolejnych krokach przyczyniać się do nowych sposobów działania i myślenia o tym, co robi się w organizacjach, instytucjach i firmach. Ponadto dowiedzą się, jakie są trendy i wyzwania związane z mierzeniem wpływu społecznego firm, co i jak mierzyć, jakie narzędzia i (r)ewolucyjne podejścia sprawdzają się obecnie. Dzięki udziałowi w ćwiczeniach i dyskusjach będą potrafiły przeanalizować narzędzia stosowane do badania wpływu społecznego ich firm, a także zaplanować dalsze kroki w tym zakresie. Na warsztacie zostanie również omówiony mechanizm Social Impact Funds, stworzony przez  Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Mechanizm ten, zauważony i doceniony przez ONZ, jest doskonałym przykładem tego, jak można wygenerować coś więcej niż Social ROI. W trakcie spotkania zostanie omówiony jeden z takich funduszy, EDU 1.0. Nie zabraknie także inspiracji z Polski i zagranicy – przeglądu najlepszych praktyk związanych z mierzeniem wpływu społecznego.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu mierzenia wpływu społecznego przez firmy. Do udziału zapraszamy dyrektorów/dyrektorki, menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju, CSR i komunikacji korporacyjnej oraz osoby zarządzające fundacjami korporacyjnymi.

9:00 – 9:40 Powitanie, kwestie techniczne, runda zapoznawcza
9:40 – 10:45 Trendy związane z mierzeniem wpływu społecznego firm
10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 12:30 Praca warsztatowa: 1. Teoria zmiany w praktyce, 2. Co i jak mierzyć?
12:30 – 13:15 Przerwa lunchowa
13:15 – 14:45 Podsumowanie warsztatu, wyzwania związane z mierzeniem wpływu społecznego, dobre i złe praktyki
14:45 – 15:00 Przerwa
15:00 – 15:30 Social Impact Funds, czyli jak wygenerować coś więcej niż Social ROI?
15:30 – 16:00 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie warsztatu

Ponadto, uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm z Polski i zagranicy.

Aleksandra Gołdys

EIT Climate-KIC Polska

Pracowała dla wielu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Przez 5 lat wchodziła w skład zespołu Projektu Społecznego 2012, który ze środków CEE Trust badał i wspierał zmiany społeczne związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Ewaluowała programy społeczne UEFA i koordynowała pierwsze w Polsce badanie oddziaływania orlików na społeczności lokalne. Jest ekspertką w zakresie budowania wiedzy niezbędnej do przeprowadzania zmian w całych systemach, regionach czy organizacjach. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie naukowe i badawcze.

Anna Korzeniewska

Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe

Założycielka Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe i Fundacji Rozwoju Talentów. Absolwentka City University of New York (BA) i Nottingham Trent University (MBA). Jako pierwsza Polka ukończyła studia podyplomowe Professional Certificate in Fundraising na New York University (NYU). Od 2007 r. z powodzeniem łączy realizację celów społecznych i biznesowych. Posiada doświadczenie w pracy na styku edukacji i rynku zatrudnienia. W Akademię ESG angażuje się pro bono.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z EIT Climate-KIC Polska oraz Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.

EIT Climate-KIC to największa europejska agencja zajmująca się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez innowacje. Bazując na systemowym podejściu, łączy najbardziej ambitnych interesariuszy klimatycznych w Europie w obrębie miast, regionów i całych państw. Współpracując z ponad 400 partnerami z sektora publicznego i non-profit, środowiska akademickiego oraz biznesowego, EIT Climate-KIC stawia czoła kryzysowi klimatycznemu poprzez wywoływanie głębokich zmian w obszarach działalności człowieka, które mają wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Agencja została założona w 2010 r. i jest finansowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Z siedzibą w Amsterdamie, EIT Climate-KIC działa aktywnie w 39 krajach, posiadając biura w 13 z nich.

Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe to międzynarodowy think tank, którego misją jest stworzenie w Europie Środkowo-Wschodniej ekosystemu przyjaznego filantropii. Stara się, by pomaganie stało się bardziej strategiczne i, co najważniejsze, prowadziło do trwałych, systemowych zmian. Wspiera tych, którzy chcą wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo – rządy, firmy, osoby prywatne, organizacje społeczne i inne podmioty, oferując badania, edukację, narzędzia i promocję. Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe swoje działania w ramach Akademii ESG wykonuje pro bono, w celu szerzenia edukacji o strategicznej filantropii.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Mierzenie wpływu społecznego” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

całej Akademii ESG (5 szkoleń)szkoleniu „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” (17 czerwca 2021 r.)szkoleniu „Obliczanie emisji CO2 i wpływ spółek na zmiany klimatu” (14 września 2021 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (26 października 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki. Perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wpływu społecznego” (8 grudnia 2021 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

8 grudnia

Godzina:

09:00 - 16:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
533 600 442
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3