Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Mierzenie wpływu społecznego – szkolenie online

Europa mierzy się z poważnymi wyzwaniami społecznymi, takimi jak starzenie się społeczeństw, nierówności ekonomiczne, postępująca izolacja społeczna – a to wszystko w kontekście wszechogarniających zmian klimatu. Odpowiedzialny biznes aktywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów i jest forpocztą zmian. To jednak wciąż za mało. W wielu firmach brakuje strategicznego myślenia, a zaangażowanie społeczne rzadko kiedy jest realnie ewaluowane, bo wskaźniki takie jak łączna wysokość przekazanych środków, liczba wspartych projektów czy zaangażowanych w nie pracowników niewiele mówią o wpływie i zmianie.

W trakcie warsztatu osoby uczestniczące doświadczą, jak nowe sposoby postrzegania wyzwań społecznych mogą przyspieszać pojawianie się innowacji, a w kolejnych krokach przyczyniać się do nowych sposobów działania i myślenia o tym, co robi się w organizacjach, instytucjach i firmach. Ponadto dowiedzą się, jakie są trendy i wyzwania związane z mierzeniem wpływu społecznego firm, co i jak mierzyć, jakie narzędzia i (r)ewolucyjne podejścia sprawdzają się obecnie. Dzięki udziałowi w ćwiczeniach i dyskusjach będą potrafiły przeanalizować narzędzia stosowane do badania wpływu społecznego ich firm, a także zaplanować dalsze kroki w tym zakresie. Na warsztacie zostaną również omówione możliwości wykorzystywania różnych technik badawczych do mierzenia określonych tematów. Nie zabraknie także inspiracji z Polski i zagranicy – przeglądu najlepszych praktyk związanych z mierzeniem wpływu społecznego.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu mierzenia wpływu społecznego przez firmy. Do udziału zapraszamy dyrektorów/dyrektorki, menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju, CSR i komunikacji korporacyjnej oraz osoby zarządzające fundacjami korporacyjnymi.

09:00-09:20 – Powitanie, wprowadzenie/ runda zapoznawcza

09:20-11:00 – Blok I / Trendy związane z mierzeniem wpływu społecznego firm

11:00-11:10 – Przerwa

11:10-12:30 – Blok II/ Trendy związane z mierzeniem wpływu społecznego firm/ warsztat

12:30-13:00 – Podsumowanie warsztatu

13:00 – 13:30 – Przerwa lunchowa

13:30 – 14:30 –  Wykorzystywanie technik badawczych (badania jakościowe i ilościowe) w mierzeniu wpływu społecznego

14:30 – 15:00 – Pytania i odpowiedzi

15:00 – 15:45  – Wyzwania i praktyki mierzenia wpływu społecznego

15:45 – 16:00 – Pytania i odpowiedzi

Ponadto, uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm z Polski i zagranicy.

dr Aleksandra Gołdys

Instytut Studiów Społecznych

Kierowniczka ośrodka Centrum Wyzwań Społecznych Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze to: polityka klimatyczna, polityki publiczne w obszarze edukacji wyższej, wyzwania i innowacje w obszarze edukacji, nowe podejścia do rozumienia i badania wpływu działań, cyrkularna ekonomia, wykorzystanie teorii systemów w politykach publicznych. Pracuje zwykle w obszarze zwanym trzecią misją uczelni, czyli używania metodologii naukowej do wsparcia procesów badawczych, decyzyjnych czy ewaluacyjnych. Pracowała dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich Województw – śląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, UEFA, Centrum Komunikacji Społecznej miasta Warszawa, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności czy International Sport and Culture Association. Obecnie pracuje w EIT – Climate KIC – jednym z centrum wiedzy i innowacji powołanych przez Komisję Europejską do szukania nowych sposobów działania w związku z kryzysem klimatycznym.

 

Anna Szczerbik

ARC Rynek i Opinia

Senior Project Manangerka w ARC Rynek i Opinia, badaczka rynku z zawodu i zamiłowania, moderatorka Design Thinking, psycholog. Od ponad 13 lat związana z badaniami marketingowymi. Specjalizuje się w projektach jakościowych, z pasją poznając dynamiczny świat konsumentów i zmiany zachodzące w ich zwyczajach i potrzebach. Swoją wiedzę przekuwa w praktyczne rekomendacje biznesowe, reprezentując głos klientów.

 

Przemysław Mielczarek

ARC Rynek i Opinia

Kierownik zespołu badawczego w ARC Rynek i Opinia. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz kierunku Sociology w Central European University. Kierownik Zespołu badawczego w agencji badawczej ARC Rynek i Opinia. Ekspert w Radzie Sektorowej ds. Badań przy PARP. Członek PTBRiO. Z Badaniami związany ponad 20 lat. Socjologia: to moja pasja i zawód. Odpowiedzialny za rozwój i planowanie projektów badawczych w zespole. Do podstawowych zadań należy pozyskiwanie i współpraca z kluczowymi klientami. Dostarcza wiedzy i interpretuje wyniki badań rynkowych i społecznych nad jakimi pracuje on i zespół, jakim kieruje.

 

Magdalena Felczak

Go Responsible

Ekspertka CSR i PR. Od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją, a od kilku społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pracowała przy projektach komunikacyjnych i społecznych dla firm reprezentujących różne branże. Jest inicjatorką i organizatorką licznych kampanii społecznych, w tym m.in. akcji #Niezwalniajmy, wyróżnionej w XXIII edycji konkursu Dobroczyńca Roku w kategorii „Społecznie odpowiedzialni w walce z COVID-19” oraz pomysłodawczynią portalu Homejob, promującego zrównoważone miejsca pracy oraz upowszechnienie dostępu do aktywności zawodowej wszystkich grup społecznych. Ukończyła filologię germańską na Uniwesytecie Mikołaja Kopernika oraz studia podyplomowe z zakresu PR i CSR na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Mierzenie wpływu społecznego” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „Scenariusze klimatyczne w strategiach firm oraz analiza szans i ryzyk klimatycznych” (26 kwietnia 2022 r.)szkoleniu „Polityka dekarbonizacji i cele klimatyczne - obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego” (10 maja 2022 r.)szkoleniu „Jak poprawić wyniki w benchmarkach i rankingach ESG?” (14 czerwca 2022 r.)szkoleniu „Strategie ESG z uwzględnieniem najnowszych wytycznych i regulacji” (20 września 2022 r.)szkoleniu „Trendy i wymogi raportowania ESG” (27 września 2022 r.)szkoleniu „Zgłęb nową Taksonomię UE” (11 października 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

11 stycznia

Godzina:

09:00 - 16:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3