Ładowanie Wydarzenia

ESG i compliance

Zespoły compliance i prawne są tymi kluczowymi działami firm, które w praktyce stosować będą i weryfikować wprowadzanie wytycznych i nowych regulacji ESG (klimatycznych, społecznych, ładu korporacyjnego). Współczesne compliance staje się jeszcze bardziej złożone, nakierowane na przewidywanie i zapobieganie, w coraz szerzej definiowanych obszarach. Podobnie jak przy ryzykach regulacyjnych, zarządzanie celami i miarami ESG wymaga angażowania różnych zespołów w firmie, właściwego doboru celów, wskaźników i narzędzi raportowych, dobrego zrozumienia obszarów zainteresowania interesariuszy i otoczenia.

Jakie nowe oczekiwania stawiane będą przed działami compliance? Jakie nowe wskaźniki i kryteria będą stanowić podstawę oceny wewnętrznej i zewnętrznej firmy? Jakie ryzyka i wyzwania przynosi

Jakie nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju pojawią się w najbliższym czasie? Co się zmieniło i zmieni się w zakresach zainteresowania działów compliance w wyniku wprowadzania nowych polityk ESG, projektów, narzędzi inwestycyjnych czy oczekiwań ujawnieniowych interesariuszy?

Umiejętności i wiedza uzyskana po szkoleniu:

  • wskaźniki ESG w zakresie Ładu Korporacyjnego i Społeczne a zarządzanie zgodnością w firmie
  • analiza i zarządzanie wskaźnikami i narzędziami ESG dla obniżania ryzyk i identyfikowania wyzwań
  • trendy i praktyki stosowane są w integrowaniu zagadnień ESG do działów compliance

Grupa docelowa:
Szkolenie dla zarządów i rad nadzorczych , dla działów compliance, prawne, HR, analityków ryzyka, zespołów ESG/CSR

Sławek Brzózek

Go Responsible

Działacz ekologiczny, ekspert ekologiczny (edukacja i komunikacja ekologiczna, gospodarka odpadami, zmiany klimatu, efektywność energetyczna, elektromobilność, poszanowanie wody, zachowanie różnorodności biologicznej), ekspert w zakresie CSR i marketingu zaangażowanego społecznie, konsultant, trener i szkoleniowiec. Edukator, specjalista w zakresie PR i CSR oraz ESG, ekspert w zakresie rozwijania relacji organizacji pozarządowych z biznesem i samorządami oraz w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji i programów odpowiedzialności społecznej. Zajmuje go także marketing zaangażowany społecznie, promuje i pomaga prowadzić współpracę biznesu i samorządów z organizacjami pozarządowymi. Wykładowca w Akademii Compliance w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Odpowiedzialności Społecznej (2014-2017), brał udział w Forum Dialogu przy Ministerstwie Gospodarki. Od 1996 do 2019 r. związany był z Fundacją Nasza Ziemia, w latach 2012-2019 pełnił funkcję prezesa zarządu fundacji. Od 2019 jest samodzielnym ekspertem i konsultantem.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 990 PLN netto, przy zapisach do końca czerwca 792 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „Obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego” (14 września 2021 r.)szkoleniu „Praktyki i standardy tworzenia strategii ESG” (21 września 2021 r.)szkoleniu „Raportowanie ESG 2021/2022” (28 września 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (5 października 2021 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (11 października 2021 r.)szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (26 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (30 listopada 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” (12 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

11 października

Godzina:

09:00 - 13:00

Cena szkolenia:

990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
533 600 442
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3