Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

ESG a strategia spółki. Perspektywa inwestorska – szkolenie online

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost popytu na inwestycje ESG, które obecnie stanowią już ponad 25% wartości wszystkich aktywów inwestycyjnych świata. Według Global Equity Research, przeprowadzonego przez J.P. Morgan wynika, że w 2020 r. szeroko definiowany rynek ESG osiągnął wartość 45 bilionów dolarów w wartości zarządzanych aktywów, zaś Europa i Ameryka Północna będą stanowić ponad 90% rynku ESG.

Badania dotyczące opłacalności inwestycji opartych na wartościach wciąż trwają, ale zmiana wydaje się nieunikniona. Korporacje, których aktywa należą do dużych podmiotów inwestycyjnych, stają przed wymogami włączania kwestii ESG w swoje strategie. Nie minie dużo czasu, gdy również firmy o średnim kapitale zaczną podlegać podobnemu poziomowi kontroli.

Dlatego ważne jest, by firmy już teraz rozumiały znaczenie kwestii ESG dla inwestorów i potrafiły odpowiedzieć na ich zmieniające się oczekiwania związane z tym tematem.

Podczas szkolenia osoby uczestniczące:
• dowiedzą się, jak włączać ESG w strategię spółki
• poznają, czym jest inwestowanie ESG i jaka jest jego geneza i rozwój na przestrzeni lat
• będą miały okazję przyjrzeć się charakterystyce inwestorów uwzględniających dane ESG
• zmapują organizacje wyznaczające trendy ESG
• odkryją czarną skrzynkę ESG – dane, jakich szukają inwestorzy
• poznają metody uwzględniania danych ESG w politykach inwestycyjnych, a także sposoby gromadzenia i analizowania tych danych
• przedyskutują, jak daleko nam do Zachodu i czego musimy się jeszcze nauczyć w zakresie odpowiedzialnego inwestowania
• sprawdzą, czy inwestycja w ESG jest opłacalna
• poznają najlepsze rynkowe praktyki w zakresie odpowiedzialnych inwestycji
• dzięki udziałowi w dyskusjach i analizach case studies będą potrafiły okiem przedstawiciela funduszu ocenić działania firmy w obszarze ESG

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności związanych z budowaniem strategii firmy w oparciu o czynniki ESG. Do udziału zapraszamy dyrektorów/dyrektorki biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli/przedstawicielki nadzorów właścicielskich i relacji inwestorskich, dyrektorów/dyrektorki, menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. CSR, zrównoważonego rozwoju, komunikacji korporacyjnej, kwestii ekonomicznych, controllingu oraz zarządzania ryzykiem.

9:00 – 9:30 Powitanie i wprowadzenie
9:30 – 10:30 ESG a strategia firmy. Geneza i rozwój inwestowania ESG
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:15 Inwestowanie w oparciu o ESG – charakterystyka inwestorów, organizacje wyznaczające trendy ESG, metody uwzględniania danych w politykach inwestycyjnych, czarna skrzynka ESG
12:15 – 12:45 Przerwa
12:45 – 14:15 Warsztat – jak duże fundusze patrzą na firmy? Praktyczna ocena firmy okiem przedstawiciela funduszu
14:00 – 14:15 Przerwa
14:15 – 15:00 Czy inwestycja w ESG się opłaca? Korelacja między zrównoważonymi inwestycjami a wynikami finansowymi spółek i funduszy
15:00 – 15:45 Inwestycje ESG w Polsce versus kraje zachodnie. Dobre praktyki rynkowe w zakresie odpowiedzialnego inwestowania
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 16:30 Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie warsztatu

Joanna Pydo

Ekspertka w dziedzinie relacji inwestorskich i ESG. Specjalizuje się w strategiach relacji inwestorskich, strategiach komunikacji ESG (perspektywa uczestników rynku kapitałowego) i raportowaniu danych niefinansowych. Posiada doświadczenie w pracy z wielojęzyczną i wielokulturową kadrą zarządzającą, inwestorami instytucjonalnymi w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Od 15 lat pracuje dla firm polskich, międzynarodowych grup kapitałowych i spółek Skarbu Państwa z branż energetycznej, wydobycia, przemysłu drzewnego, ICT, usług medycznych, nieruchomości. Była zaangażowana w liczne transakcje IPO, emisje obligacji i euroobligacji. Mentorka w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum CEE - program afiliowany przy Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ekspertka w Social Impact Alliance for CEE i w Climate Leadership (powered by UN Environment). Senior Advisor w StrategyWise. Była członkiem kapituły “The Best Annual Report” organizowanego przez IRiP. Współtwórczyni projektu „Giełda jest Kobietą”. Absolwentka programu Global Political Economy (MA), Uniwersytet Kassel, Finansów i Polityki Pieniężnej (MSc), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz FIFA/CIES Programme in Sport Management. Ukończyła m.in. specjalistyczne warsztaty managerskie ‘Strategy implementation & Business Development’, TUM School of Management i ‘Private Equity and Venture Capital’, SDA Bocconi School of Management.

dr Robert Sroka

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe. Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor książki „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z portalem invESGo.pl.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „ESG a strategia spółki. Perspektywa inwestorska” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „Scenariusze klimatyczne w strategiach firm oraz analiza szans i ryzyk klimatycznych” (26 kwietnia 2022 r.)szkoleniu „Polityka dekarbonizacji i cele klimatyczne - obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego” (10 maja 2022 r.)szkoleniu „Jak poprawić wyniki w benchmarkach i rankingach ESG?” (14 czerwca 2022 r.)szkoleniu „Strategie ESG z uwzględnieniem najnowszych wytycznych i regulacji” (20 września 2022 r.)szkoleniu „Trendy i wymogi raportowania ESG” (27 września 2022 r.)szkoleniu „Zgłęb nową Taksonomię UE” (11 października 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

23 listopada 2021

Godzina:

09:00 - 16:30

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3