Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo – szkolenie online

Zmieniający się kapitalizm to element dzisiejszego świata VUCA, który zmusza organizacje do odnalezienia się w zmiennej, niepewnej, złożonej i niejednoznacznej rzeczywistości. Manifest  z Davos 2020 wskazuje kierunek zmian – idziemy w stronę kapitalizmu interesariuszy, który zastępuje kapitalizm akcjonariuszy. To wszystko wymusza zmiany w ładzie korporacyjnym spółek; wpływa na zachowanie zarządów i rad nadzorczych.

Nowa rzeczywistość stawia przed firmami również wyzwania związane z dbaniem o pracowników i pracownice – ich dobrostan, integrację oraz poczucie przynależności. Różnice światopoglądowe, wielokulturowość, rosnące dystanse międzypokoleniowe, a także nowe wymiary różnorodności, które jak za dotknięciem papierka lakmusowego pokazała pandemia, np. związane z opieką nad osobami zależnymi, miejscem zamieszkania, przynależnością do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania czy samotnością – wszystko to sprawia, że obowiązkiem, ale i wartością dla każdego pracodawcy staje się budowanie takiej kultury, w której wszyscy mają poczucie, że są dostrzegani i szanowani. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa przywództwo włączające.

Podczas szkolenia osoby uczestniczące:
• dowiedzą się, jak wygląda dojrzały system ładu korporacyjnego, który uwzględnia i równoważy interesy różnych stron
• poznają zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu do przepisów prawa i praktyki biznesowej
• zidentyfikują oczekiwania inwestorów związane z ładem korporacyjnym
• dowiedzą się, jak oceniany jest ład korporacyjny przez instytucje zewnętrzne i firmy ratingowe
• będą miały szansę ocenić dojrzałość swojej organizacji i sprawdzić, jak wzmocnić systemy zarządcze spółki

Ponadto:
• poznają, jakie znaczenie dla budowania kultury ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej ma różnorodność
• dowiedzą się, czym jest przywództwo włączające (inclusive leadership) i w jaki sposób przekłada się ono na funkcjonowanie całej organizacji (w tym innowacyjność i budowanie przewagi konkurencyjnej)
• dzięki udziałowi w ćwiczeniach, dyskusjach i analizach case studies będą potrafiły zidentyfikować kluczowe kompetencje inkluzywnego menedżera/menedżerki i poznają sposoby na ich rozwijanie

Na szkoleniu nie zabraknie również inspiracji z Polski i zagranicy – zarówno tych związanych z ładem korporacyjnym, jak i tematem diversity & inclusion.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu ładu korporacyjnego i zagadnień związanych z zarządzaniem różnorodnością (diversity & inclusion). Do udziału zapraszamy dyrektorów/dyrektorki biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli/przedstawicielki nadzorów właścicielskich i relacji inwestorskich, osoby zajmujące się sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, dyrektorów/dyrektorki, menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. diversity & inclusion, HR, CSR i zrównoważonego rozwoju.

9:00 – 9:30 Powitanie, runda zapoznawcza, kwestie organizacyjne
9:30 – 10:30 Kapitalizm interesariuszy i problemy globalne, czyli trendy i wyzwania związane z ładem korporacyjnym
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 11:30 Nowoczesny ład korporacyjny – przepisy, procesy, praktyka
11:30 – 12:15 Znaczenie różnorodności dla budowania kultury ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej
12:15 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:15 Wyzwania w budowaniu kultury przynależności i rola kadry zarządzającej
14:15 – 14:30 Przerwa
14:30 – 15:45 Przywództwo włączające. Warsztat z kompetencji menedżerskich
15:45 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Ponadto, uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm w zakresie inkluzywnego przywództwa.

Ewa Leśnowolska

Go Responsible, Divercity+

Certyfikowana trenerka biznesu, ekspertka CSR specjalizująca się w zarządzaniu różnorodnością i wolontariacie pracowniczym. Związana z Go Responsible i Divercity+, wcześniej wieloletnia menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Koordynowała Kartę Różnorodności w Polsce i program edukacyjny dla firm dostarczający narzędzi i szkoleń z zakresu diversity & inclusion. Przez ponad 3 lata była członkinią Europejskiej Platformy Kart Różnorodności, działającej przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Absolwentka polonistyki i zarządzania na UW.

Dominika Sadowska

Divercity+

Prawniczka, ekspertka z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego, inicjatorka i założycielka Divercity+. Od 15 lat konsultuje, projektuje i wdraża strategie dotyczące zarządzania różnorodnością, inkluzji i przeciwdziałania dyskryminacji w przedsiębiorstwach, a także miastach i metropoliach w Polsce i za granicą. W okresie akcesji Polski do UE dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadziła projekty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i równych szans, była polską ekspertką przy Komisji Europejskiej i członkinią Komitetu Doradczego przy Ministrze Pracy w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Certyfikowana mediatorka sądowa specjalizująca się w sporach i konfliktach D&I, związana z największymi ośrodkami mediacyjnymi w kraju.

prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

SGH

Niezależny członek rad nadzorczych i dyrektor non-executive. Posiada 15-letnie doświadczenie pracy w organach nadzorczych i ich komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji. Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku, przewodnicząca Komitetu Audytu Ghelamco, członek Rady Nadzorczej Budimeksu oraz członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Aktywnie promuje idee i dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ESG, zasiada w kapitule konkursu The Best Annual Report, przyznającego nagrodę za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, jest członkiem Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych. Autorka wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego. Jest Ambasadorem GAP – programu Bank of America i VitalVoices, promującego przedsiębiorczość wśród kobiet, oraz mentorem w Hertie School of Governance.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Divercity+.

Divercity+ to międzynarodowy hub ekspercki wyspecjalizowany w różnych aspektach problematyki D&I (diversity & inclusion). To think-and-do tank skupiający ekspertów i ekspertki z Waszyngtonu, Walencji, Bergamo, Gdańska i Warszawy, łączących międzynarodowe doświadczenie i znajomość realiów polskiego biznesu oraz problematyki miejskiej. Podstawą działania Divercity+ jest rzetelna wiedza naukowa, wieloletnie doświadczenie i ultra praktyczne podejście.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury pro forma.

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
WYRAŻAM ZGODĘ na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez Go Responsible Sp. z o.o. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury pro forma prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

11 lutego

Godzina:

09:00 - 16:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3