Ładowanie Wydarzenia

Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo – szkolenie online

Zmieniający się kapitalizm to element dzisiejszego świata VUCA, który zmusza organizacje do odnalezienia się w zmiennej, niepewnej, złożonej i niejednoznacznej rzeczywistości. Manifest  z Davos 2020 wskazuje kierunek zmian – idziemy w stronę kapitalizmu interesariuszy, który zastępuje kapitalizm akcjonariuszy. To wszystko wymusza zmiany w ładzie korporacyjnym spółek; wpływa na zachowanie zarządów i rad nadzorczych.

Nowa rzeczywistość stawia przed firmami również wyzwania związane z dbaniem o pracowników i pracownice – ich dobrostan, integrację oraz poczucie przynależności. Różnice światopoglądowe, wielokulturowość, rosnące dystanse międzypokoleniowe, a także nowe wymiary różnorodności, które jak za dotknięciem papierka lakmusowego pokazała pandemia, np. związane z opieką nad osobami zależnymi, miejscem zamieszkania, przynależnością do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania czy samotnością – wszystko to sprawia, że obowiązkiem, ale i wartością dla każdego pracodawcy staje się budowanie takiej kultury, w której wszyscy mają poczucie, że są dostrzegani i szanowani. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa przywództwo włączające.

Podczas szkolenia osoby uczestniczące:
• dowiedzą się, jak wygląda dojrzały system ładu korporacyjnego, który uwzględnia i równoważy interesy różnych stron;
• poznają zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu do przepisów prawa i praktyki biznesowej;
• zidentyfikują oczekiwania inwestorów związane z ładem korporacyjnym;
• dowiedzą się, jak oceniany jest ład korporacyjny przez instytucje zewnętrzne i firmy ratingowe;
• będą miały szansę ocenić dojrzałość swojej organizacji i sprawdzić, jak wzmocnić systemy zarządcze spółki.

W obszarze zarządzania różnorodnością uczestnicy dowiedzą się:
• dlaczego temat zarządzania różnorodnością jest ważny dla biznesu (zmiany demograficzne, społeczne, kulturowe, polityka UE);
• jakie są dobre praktyki zarządzania różnorodnością w obszarach wiek, niepełnosprawność, płeć;
• jak zacząć wdrażanie polityki różnorodności w firmie;
• jakie są korzyści z tworzenia polityki różnorodności i inkluzji.

Na szkoleniu nie zabraknie również inspiracji z Polski i zagranicy – zarówno tych związanych z ładem korporacyjnym, jak i tematem diversity & inclusion.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistek i profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu ładu korporacyjnego i zagadnień związanych z zarządzaniem różnorodnością (diversity & inclusion). Do udziału zapraszamy dyrektorów/dyrektorki biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli/przedstawicielki nadzorów właścicielskich i relacji inwestorskich, osoby zajmujące się sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, dyrektorów/dyrektorki, menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. diversity & inclusion, HR, CSR i zrównoważonego rozwoju.

9:00 – 9:30 Powitanie i wprowadzenie
9:30 – 10:30 Kapitalizm interesariuszy i problemy globalne, czyli trendy i wyzwania związane z ładem korporacyjnym
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 11:30 Nowoczesny ład korporacyjny – przepisy, procesy, praktyka
11:30 – 12:15 Znaczenie różnorodności dla budowania kultury ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej
12:15 – 12:45 Przerwa
12:45 – 14:00 Wyzwania w budowaniu kultury przynależności i rola kadry zarządzającej
14:00 – 14:15 Przerwa
14:15 – 15:45 Przywództwo włączające. Warsztat z kompetencji menedżerskich
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 16:45 Inspiracje z Polski i zagranicy – przywództwo włączające, które zmienia świat
16:45 – 17:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Mirella Panek-Owsiańska

Divercity+

Ekspertka CSR i zarządzania różnorodnością. Była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce i współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, GRI, BSR. Ekspertka i konsultantka Divercity+. Inicjatorka wielu grup i projektów dla kobiet, jedna z fundatorek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, członkini zarządu fundacji Szkoła Liderów. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, mentorka i trenerka. Członkini jury konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i diversity. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

SGH

Niezależny członek rad nadzorczych i dyrektor non-executive. Posiada 15-letnie doświadczenie pracy w organach nadzorczych i ich komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji. Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku, przewodnicząca Komitetu Audytu Ghelamco, członek Rady Nadzorczej Budimeksu oraz członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Aktywnie promuje idee i dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ESG, zasiada w kapitule konkursu The Best Annual Report, przyznającego nagrodę za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, jest członkiem Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych. Autorka wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego. Jest Ambasadorem GAP – programu Bank of America i VitalVoices, promującego przedsiębiorczość wśród kobiet, oraz mentorem w Hertie School of Governance.

Sławek Brzózek

Go Responsible

Działacz ekologiczny, ekspert ekologiczny (edukacja i komunikacja ekologiczna, gospodarka odpadami, zmiany klimatu, efektywność energetyczna, elektromobilność, poszanowanie wody, zachowanie różnorodności biologicznej), ekspert w zakresie CSR i marketingu zaangażowanego społecznie, konsultant, trener i szkoleniowiec. Edukator, specjalista w zakresie PR i CSR oraz ESG, ekspert w zakresie rozwijania relacji organizacji pozarządowych z biznesem i samorządami oraz w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji i programów odpowiedzialności społecznej. Zajmuje go także marketing zaangażowany społecznie, promuje i pomaga prowadzić współpracę biznesu i samorządów z organizacjami pozarządowymi. Wykładowca w Akademii Compliance w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Odpowiedzialności Społecznej (2014-2017), brał udział w Forum Dialogu przy Ministerstwie Gospodarki. Od 1996 do 2019 r. związany był z Fundacją Nasza Ziemia, w latach 2012-2019 pełnił funkcję prezesa zarządu fundacji. Od 2019 jest samodzielnym ekspertem i konsultantem.

 

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 2 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 15% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 25% rabatu przy zapisie na minimum 5 szkoleń
  • 5% dodatkowej zniżki na udział dla każdego uczestnika przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy na to samo szkolenie

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (14 grudnia 2022 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (16 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (11 stycznia 2022 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (25 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

16 grudnia

Godzina:

09:00 - 17:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3