Ładowanie Wydarzenia

Jak poprawić wyniki w benchmarkach i rankingach ESG? – szkolenie online

Szkolenie z bloku: Benchmarki i rankingi ESG

Rynki finansowe, inwestorzy i zarządzający stosują wskaźniki i ratingi ESG coraz powszechniej jako podstawę do ocen i porównań obecnych zachowań firm, przyszłych wyników finansowych i ekspozycji na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Pozwalają uzyskać pełniejszą i wiarygodniejsza informację o kondycji firmy, jej zarządzaniu, relacji z interesariuszami oraz długoterminowym profilu przychodów i ryzyk. Stanowią też coraz częstsze kryterium wyboru przy decyzjach inwestycyjnych, czy wchodzeniu w partnerstwa biznesowe.

Czego można się dowiedzieć z benchmarków i ratingów ESG? Jakie miary stosuje się do mierzenia kondycji firmy? Jak porównywać postęp realizacji strategii ESG wewnętrznie i w swojej branży?

Umiejętności i wiedza uzyskana po szkoleniu:

  • Kluczowe regulacje, wytyczne i zakresy raportowania brane pod uwagę w analizach instytucji ratingowych
  • Skuteczne praktyki raportowania w zakresie ryzyk dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorach oraz międzynarodowo dla spełnienia oczekiwań analityków
  • Zbieranie i analiza informacji o wpływie na czynniki ESG wewnątrz i pomiędzy zespołami firmy dla przedstawienia najbardziej istotnych i najwłaściwszych parametrów dla zarządów i interesariuszy

Grupa docelowa:
Szkolenie dla zarządów i rad nadzorczych , i działów strategii, analityków danych finansowych i niefinansowych, działów komunikacji korporacyjnej, specjalistów relacji inwestorskich

Marcin Grzybek

Go Responsible

Ekspert CSR i ESG, od 2018 r. w Go Responsible pracuje nad strategiami i raportami zrównoważonego rozwoju, m.in. dla spółek z branż: finansowej, farmaceutycznej, budowlanej i energetycznej. Wcześniej przez 8 lat związany z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadał ze realizację najważniejszych projektów organizacji, m.in. 7. Targów CSR czy czterech edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Szeroką wiedzę na temat CSR i ESG łączy z umiejętnościami analitycznymi. Doświadczony w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wolontariusz w Fundacji Ocalenie.

Łukasz Kolano

Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

 

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1200 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Jak poprawić wyniki w benchmarkach i rankingach ESG?” jest jednym z sześciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

Rabaty i zniżki

Osobom, które jednorazowo wykupią więcej niż 3 szkolenia oferujemy zniżki i rabaty:

  • 10% rabatu przy zapisie na minimum 3 szkolenia
  • 20% rabatu przy zapisie na 6 szkoleń

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Jeżeli jesteś zainteresowany/ zainteresowana szkoleniem – skontaktuj się z nami: kontakt@goresponsible.pl

Data szkolenia:

4 października

Godzina:

09:00 - 13:00

Cena szkolenia:

1200 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3