Ładowanie Wydarzenia

Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem – szkolenie online

W ciągu ostatnich dwóch lat oczekiwania wobec biznesu w zakresie ograniczania wpływu na klimat znacznie przybrały na sile. Konsekwencją jest konieczność natychmiastowego wdrażania praktycznych rozwiązań, ale także znacznie szerszego raportowania.

Europejski Zielony Ład, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania klimatycznego, dyrektywy CSRD i NFRD dotyczące informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, nowe obowiązki i coraz większe uzależnienie dostępu do finansowania od tego, jak bardzo „zielona” jest dana firma – wszystko to może postawić nieprzygotowane organizacje w bardzo trudnej sytuacji.

Szczególnym wyzwaniem staje się konkretne określenie szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu. W szczególności opracowanie analiz scenariuszowych i przedstawienie, w jaki sposób zmiany temperatury przełożą się na działania firmy, jej produkty lub usługi i ich odbiorców, łańcuch dostaw, reputację, oczekiwania klientów i inwestorów oraz popyt. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przyjrzeć się tym zagadnieniom, a także wziąć udział w tworzeniu analiz scenariuszowych.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów i profesjonalistek, które oczekują ponadpodstawowej wiedzy dotyczącej ryzyk związanych z klimatem oraz umiejętności tworzenia analiz scenariuszowych.

Do udziału zapraszamy:

 • menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i CSR,
 • inspektorów/inspektorki ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane budową i utrzymaniem systemu zarządzania środowiskiem
 • analityków zajmujących się sprawozdawczością finansową i niefinansową
 • pracowników spółek giełdowych podlegających raportowaniu w ramach NFRD
 • pracowników instytucji finansowych podlegających rekomendacjom TCFD dotyczącym Strategii klimatycznych i analiz scenariuszowych
 • analityków zajmujących się badaniem ryzyk firm i zarządzaniem modelami ryzyka

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Podstawy analizy ryzyka klimatycznego i strategii klimatycznej w firmie” potwierdzający następujące kompetencje:

 • znajomość kluczowych dokumentów, inicjatyw i instytucji w obszarze ryzyk klimatycznych
 • umiejętność przeprowadzenia analizy czynników ryzyka istotnych dla firmy, branży, kraju, regionu
 • znajomość najistotniejszych obowiązków i rekomendacjami dla firm w obszarze klimatyczno-środowiskowym
 • umiejętność przygotowania firmy do przeprowadzenia klimatycznej analizy scenariuszowej firmy

Zagadnienia i program szkolenia:

 1. Klimatyczne trendy i wyzwania w zakresie ESG:
 • nowe otoczenie biznesu – oczekiwania społeczne, regulacje i wytyczne
 • szanse i ryzyka – jak włączać ESG i kwestie klimatyczne w strategię spółki, jak oceniać celowość i opłacalność
 • dane, wskaźniki, ratingi
 • nowe podejście do raportowania
 1. Wprowadzenie i kontekst:
 • kryzys klimatyczny w pigułce, konsensus naukowy
 • globalne i regionalne zagrożenia
 • reakcje polityczne i regulacyjne, partnerstwa i inicjatywy biznesowe
 • trendy i oczekiwania konsumenckie
 • założenia dla scenariuszy klimatycznych
 1. Klimatyczne analizy scenariuszowe
 • Wytyczne TCFD
 • Analiza szans i ryzyk, wpływ i materialność
 • Elementy scenariuszy i foresight
 • Najlepsze praktyki, podejścia branżowe
 • Pierwsze scenariusze klimatyczne
 1. Najlepsze praktyki raportowania kwestii klimatyczno-środowiskowych w kontekście ESG
 • Strategie klimatyczne i ich prezentacja
 • Oddziaływanie na środowisko, DNSH, opis impaktu środowiskowego w raportach/serwisach
 • Oczekiwania wobec dostawców/podwykonawców
 • Zaangażowanie interesariuszy, środowiskowy certyfikat, partnerstwo z org sustainability, projekt zgodne z celami klimatycznymi
 • Powitanie i wprowadzenie
 • Ryzyka związane z klimatem
 • Czym są analizy scenariuszowe i jak je tworzyć?
 • Analizy scenariuszowe w praktyce – warsztat
 • Omówienie części warsztatowej
 • Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie szkolenia

Ponadto, uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm z Polski i zagranicy.

Bartłomiej Kozek

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Specjalizuje się w kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki.

Łukasz Kolano

Go Responsible

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania. Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG.

Marcin Grzybek

Go Responsible

Ekspert CSR, przez 8 lat związany z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadał ze realizację najważniejszych projektów organizacji, m.in. 7. Targów CSR czy czterech edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Od 2018 r. w Go Responsible pracuje nad strategiami zrównoważonego rozwoju oraz raportami CSR, m.in. dla spółek z branż: finansowej, farmaceutycznej, budowlanej i energetycznej. Szeroką wiedzę na temat CSR łączy z umiejętnościami analitycznymi. Doświadczony w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od swego powstania w roku 1991 realizuje misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) w Polsce. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi). Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.

UWAGA: data wydarzenia może ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „Obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego” (14 września 2021 r.)szkoleniu „Praktyki i standardy tworzenia strategii ESG” (21 września 2021 r.)szkoleniu „Raportowanie ESG 2021/2022” (28 września 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (5 października 2021 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (11 października 2021 r.)szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (26 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (30 listopada 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” (12 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

12 stycznia 2022

Godzina:

09:00 - 15:30

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
533 600 442
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3