Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Akademia ESG – cykl 5 szkoleń dla profesjonalistów

Cykl zaawansowanych, praktycznych szkoleń online, poświęcony zarządzaniu obszarem ESG, czyli środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym.

W stale zmieniającym się otoczeniu, w obliczu nowych i planowanych regulacji, m.in. związanych z Europejskim Zielonym Ładem, utrzymywanie pozycji liderów wymaga od przedsiębiorstw szybkiego i skutecznego pozyskiwania najważniejszych informacji. Koniecznością jest także kompleksowe zarządzanie obszarem ESG, czyli środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym (Environmental, Social, and Corporate Governance), z dogłębnym zrozumieniem zależności i najważniejszych wyzwań.

Należy mieć świadomość, że różne grupy interesariuszy, m.in. globalne fundusze inwestycyjne oraz agencje ratingowe, przyglądają się polskim firmom pod kątem sprawnego zarządzania wspomnianym obszarem. Aby sprostać ich oczekiwaniom, należy mieć wiedzę na temat rosnących oczekiwań oraz nadchodzących zmian (m.in. dyrektywa CSRD). Akademia ESG odpowiada na te najważniejsze wyzwania.

Dla kogo?
Akademia ESG jest cyklem dla profesjonalistów, którzy oczekują ponadpodstawowej wiedzy i nabycia umiejętności w zakresie najważniejszych aktualnych tematów z obszaru ESG, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z klimatem. Jest on adresowany do dyrektorów/dyrektorek, menedżerów/menedżerek i specjalistów/specjalistek w zakresie ESG, zrównoważonego rozwoju, relacji inwestorskich, CSR, komunikacji korporacyjnej, kwestii ekonomicznych, controllingu oraz zarządzania ryzykiem.

Cele i korzyści
Celem Akademii jest dostarczenie zaawansowanej wiedzy praktycznej, która odpowie na konkretne potrzeby osób zarządzających środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, co pomoże firmom sprostać najważniejszym wyzwaniom z tych sfer.

Dzięki udziałowi w Akademii ESG uczestnicy i uczestniczki będą potrafili m.in.:

 • rozpoznawać trendy i wyzwania w zakresie ESG oraz ich implikacje dla biznesu,
 • tworzyć analizy scenariuszowe związane z wpływem firmy na środowisko i klimat oraz oceniać, jak zmiany klimatu przełożą się na jej funkcjonowanie,
 • określać, które emisje gazów cieplarnianych w firmie oraz jej łańcuchu wartości są kluczowe i w jaki sposób można je redukować dążąc do zeroemisyjności,
 • oceniać, jakie metody mierzenia wpływu społecznego warto zastosować w firmie
 • posługiwać się zdobytymi kompetencjami i wiedzą na temat ESG do budowania relacji z inwestorami
 • wykorzystywać analizy ESG w planowaniu działań strategicznych
 • projektować działania w odniesieniu do trendów związanych z ładem korporacyjnym i zarządzaniem różnorodnością

Szkolenia mają wymiar praktyczny. Odnoszą się do rzeczywistych doświadczeń, bazują na inspirujących przykładach i studiach przypadków. Prowadzone są we współpracy z uznanymi organizacjami i mają charakter interaktywny. Każda sesja przebiega według dynamiki opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba.

Akademia ESG składa się z pięciu szkoleń realizowanych w formule online:

Osoby uczestniczące w Akademii mogą ponadto bezpłatnie skorzystać z webinaru pt. Raportowanie kwestii ESG.

W przypadku zainteresowania jedynie częścią programu, istnieje możliwość udziału tylko w wybranym wydarzeniu/wydarzeniach.


Szkolenia prowadzone są we współpracy z uznanymi specjalistami i specjalistkami, posiadającymi praktyczną wiedzę i doświadczenie biznesowe.

Przemysław Barankiewicz (invESGo.pl)
Aleksandra Gołdys (EIT Climate-KIC Polska)
Bartłomiej Kozek (Centrum UNEP/GRID-Warszawa)
Dominika Sadowska (Divercity+)
prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska (SGH)
dr Robert Sroka
Michał Stalmach (Bureau Veritas)

Gościnnie: Anna Korzeniewska (Social Impact Alliance)

ORGANIZACJE PARTNERSKIE AKADEMII ESG

INWESTYCJA

 • udział w całej Akademii ESG (5 szkoleń + webinar): 7500 PLN netto
 • udział w każdym pojedynczym szkoleniu z cyklu: 1990 PLN netto

Cena obejmuje udział w wydarzeniu/-ach oraz materiały edukacyjne.

BONUSY

Biorąc udział w całej Akademii, oszczędzasz aż 40% względem kosztów udziału w pojedynczych szkoleniach, a dodatkowo otrzymujesz bezpłatnie bonusy o wartości:

 • 390 PLN – nagranie webinaru na temat raportowania ESG
 • 500 PLN – dwie godziny konsultacji z ekspertem
 • 1500 PLN – streszczenie z omówieniem najważniejszych dokumentów prawnych

Łącznie oszczędzasz 4840 PLN netto!

RABATY

 • 5% zniżki na udział w Akademii ESG dla każdego przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej firmy

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału.

POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU

 • Udział w Akademii ESG lub pojedynczych szkoleniach jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury.
 • Istnieje możliwość dołączenia do Akademii ESG w trakcie jej trwania i ukończenia jej w ramach kolejnego cyklu.
 • W przypadku zainteresowania jedynie częścią programu, istnieje możliwość udziału tylko w wybranym szkoleniu/szkoleniach.
 • Na zakończenie całej Akademii ESG oraz każdego z pojedynczych szkoleń uczestnicy i uczestniczki otrzymują certyfikat (lub zaświadczenie) potwierdzający uczestnictwo.
 • W Akademii ESG mogą brać udział firmy, co oznacza, że w każdym ze szkoleń może uczestniczyć inny przedstawiciel/inna przedstawicielka danego podmiotu.

UWAGA: terminy poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
 

Deklaruję, że wezmę udział (ja lub inne osoby z mojej firmy) w:

szkoleniu „Obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego” (14 września 2021 r.)szkoleniu „Praktyki i standardy tworzenia strategii ESG” (21 września 2021 r.)szkoleniu „Raportowanie ESG 2021/2022” (28 września 2021 r.)szkoleniu „Zgłęb nową taksonomię UE” (5 października 2021 r.)szkoleniu „ESG i compliance” (11 października 2021 r.)szkoleniu „ESG w relacjach inwestorskich” (19 października 2021 r.)szkoleniu „Dojrzały ład korporacyjny i inkluzywne przywództwo” (26 października 2021 r.)szkoleniu „Wprowadzenie analizy szans i ryzyk ESG do systemu zarządzania ryzykiem w firmie” (16 listopada 2021 r.)szkoleniu „ESG a strategia spółki, perspektywa inwestorska” (23 listopada 2021 r.)szkoleniu „Benchmarki i rankingi ESG” (30 listopada 2021 r.)szkoleniu „Mierzenie wspływu społecznego” (8 grudnia 2021 r.)szkoleniu „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” (12 stycznia 2022 r.)

 

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

17 czerwca

Godzina:

09:00 - 16:30

Cena szkolenia:

7500 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
533 600 442
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3