10 marca , 2015

DT, czyli co?

DT, czyli co?

Poprosiliśmy dr Agnieszkę Skowrońską z Pracowni Innowacji o krótkie wyjaśnienie, czym jest design thinking – sposób projektowania innowacji, któremu będą poświęcone jedne z naszych kolejnych szkoleń.


Jak najprościej wyjaśnić, czym jest metodologia design thinking?

Agnieszka Skowrońska: Design thinking to metoda projektowania rozwiązań na podstawie rozpoznanych potrzeb osób, które będą z nich korzystały. Podstawą procesu projektowego są potrzeby i problemy ludzi, dla których projektuje się usługi lub produkty. Ważne jest zaangażowanie osób z różnych środowisk i branż, mających inne spojrzenia na rozwiązywany problem.

Jakie zastosowania może znaleźć DT w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu?

A.S.: Przede wszystkim DT pozwoli, dzięki różnym metodom badawczym, odkryć potrzeby pracowników czy społeczności, dla których projektowane są działania w ramach CSR. Włączanie odbiorców na każdym etapie projektowania spowoduje, że będą chętniej włączali się w działania i będą bardziej zaangażowani. Co więcej, DT pomaga w wymyślaniu innowacyjnych odpowiedzi na problemy, które do tej pory nie zostały rozwiązane.

Proszę uchylić rąbka tajemnicy w kwestii tego, jak będą wyglądać praktyczne warsztaty podczas planowanych szkoleń.

A.S.: Podczas praktycznych warsztatów będziemy rozwiązywać konkretny problem społeczny i postaramy się przejść przez wszystkie etapy projektowania, tak aby przećwiczyć zastosowanie kilku narzędzi DT. W grupach będziemy szukać rozwiązania problemu, który przez ostatnie miesiące był obecny w dyskusjach publicznych i dotyczy nas wszystkich.

 

Share

termin_iko3