Dlaczego my


CO ROBIMY

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dostarczające wiedzy, inspiracji i narzędzi w obszarach takich jak:

  • odpowiedzialne zarządzanie i strategie ESG
  • raportowanie niefinansowe
  • wpływ działań firmy na klimat

  • dialog z interesariuszami
  • komunikacja działań CSR
  • współpraca biznesu i NGO

  • zarządzanie różnorodnością
  • wolontariat pracowniczy
  • zrównoważone zamówienia

Łączymy kompetencje i wiedzę o biznesie ze zrozumieniem wyzwań i trendów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Dajemy maksimum praktyki wsparte niezbędną teorią.


CO NAS WYRÓŻNIA

Jesteśmy praktykami. Wiemy, co jest ważne.

Wykłady na temat idei raportowania niefinansowego zostawiamy innym. Wolimy dzielić się umiejętnościami, które zdobyliśmy przygotowując raporty dla firm z różnych sektorów.
Współpracę biznesu z interesariuszami znamy nie z konferencji i atlasów dobrych praktyk, ale z firm, stowarzyszeń i fundacji, które współtworzymy, a także z dialogów społecznych, które prowadzimy.
W dziedzinie komunikowania działań ESG/CSR zamiast tradycyjnej listy „złotych rad” oferujemy ćwiczenia, bazujące na doświadczeniach naszego zespołu i współpracujących z nim ekspertek i ekspertów.
Wiemy, że są tematy – takie jak zmiany klimatu czy zarządzanie różnorodnością – które nie mogą czekać, dlatego podejmujemy je już dziś.
Współpracujemy z najlepszymi ekspertami i ekspertkami na rynku. Stale się też uczymy, bo zależy nam, by uczestnicy i uczestniczki naszych szkoleń otrzymywali najlepsze wsparcie na ich drodze do budowania odpowiedzialnych firm.
Jesteśmy pomysłodawcą i realizatorem Akademii ESG – pierwszego na rynku cyklu zaawansowanych szkoleń poświęconych kwestiom ESG.


termin_iko3