07 marca , 2020

Dialog z interesariuszami oraz interesariuszkami Gaz-System

Dialog z interesariuszami oraz interesariuszkami Gaz-System

5 marca 2020 nasi eksperci poprowadzili dialog społeczny z interesariuszami zewnętrznymi firmy Gaz-System.

Wzięło w nim udział 26 przedstawicieli i przedstawicielek najważniejszych grup interesariuszy. Reprezentowali oni regulatorów, instytucje rządowe, instytucje branżowe, klientów, organizacje społeczne, organizacje ekologiczne, środowisko akademickie, spółki Grupy Gaz-System oraz media.

Dialog miał na celu wskazanie istotnych aspektów działalności spółki, które powinny zostać opisane w jej raporcie zrównoważonego rozwoju za 2019 r. Podczas panelu interesariusze skupili się na odpowiedziach na pytania, jakie działania w zakresie zrównoważonego rozwoju powinna podejmować firma oraz co powinna raportować – w obszarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.

Spotkanie dialogu, moderowane przez Ewę Leśnowolską i Marcina Grzybka, zostało przygotowane w oparciu o Standard AA1000 i miało charakter warsztatowy. Sprzyjało to interaktywności oraz zaangażowaniu uczestniczek i uczestników, a także stwarzało przestrzeń do bezpiecznej i otwartej wymiany myśli. W pracy warsztatowej opierano się na Standardzie GRI.

Spotkanie było bardzo owocne. Interesariuszki oraz interesariusze zgłosili kilkadziesiąt różnych postulatów i oczekiwań wobec firmy oraz ocenili istotność tematów, które powinny być przez nią raportowane.

Zdjęcie: GAZ-SYSTEM

Share

termin_iko3