Krzyżyk zamykający popup

Po 13 czerwca dotacje na pompy ciepła przyznawane będą tylko do zakupu urządzeń z listy ZUM. Znajdują się na niej wyłącznie produkty certyfikowane.

Od 14 czerwca dofinansowanie otrzymają tylko pompy ciepła, które zostały wyszczególnione na liście ZUM (zielonych urządzeń i materiałów) prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska.

– IOŚ będzie weryfikował, jakie produkty znajdą się na tej liście. To pompy, które przejdą badania i otrzymają certyfikaty w akredytowanym laboratorium. W Europie są 22 takie jednostki – zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

Dofinansowanie tylko na pompy z certyfikatem

Na liście znajdą się też warunkowo – do końca roku – pompy ciepła opatrzone jednym z trzech europejskich znaków jakości: EHPA, Keymark lub Eurovent. W tym czasie podmioty odpowiedzialne za ich wprowadzenie na rynek będą musiały dostarczyć certyfikat wystawiony przez akredytowane laboratorium, w przeciwnym razie urządzenie zostanie skreślone z listy ZUM.

„Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pompy ciepła kupione od 14 czerwca 2024 r. będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA. Badania pomp ciepła muszą potwierdzać spełnienie wymagań technicznych określonych w unijnych rozporządzeniach o etykietowaniu i ekoprojekcie. Nowe kryteria – po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – były szeroko zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od początku tego roku” – czytamy na stronie programu Czyste Powietrze.

Powodem uszczelniania systemu jest zbyt duża liczba urządzeń z Azji, które nie spełniają parametrów technicznych.

„Zabezpieczy to możliwość szerokiego wyboru przez osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” dobrej jakości pomp ciepła a jednocześnie umożliwi producentom, dystrybutorom i importerom przeprowadzenie pełnych badań tych urządzeń” – napisano w komunikacie.

Będą kontrole UOKiK

Jak podkreślił wiceminister Bolesta, równolegle do wprowadzanych zmian będą odbywać się kontrole zgodności pomp ciepła.

– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów pomp ciepła, oferowanych na rynku z deklaracjami producentów. Pomoże to wyeliminować ze sprzedaży niskiej jakości urządzenia, które nie spełniają wymogów przepisów i nie dotrzymują deklarowanych parametrów pracy – wskazał wiceminister.

źródło: biznes.wprost.pl