Krzyżyk zamykający popup

Inicjatywa Science Based Targets przygotowuje się do rewizji korporacyjnego standardu Net-Zero. SBTi określa cele, zakres, rezultaty, wstępny harmonogram i możliwości zaangażowania podczas procesu rewizji standardu.

SBTi – Science Based Targets initiative – oznacza wspólną inicjatywę czterech międzynarodowych organizacji. Jej głównym celem jest wsparcie sektora prywatnego w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Określane przez spółki cele dekarbonizacyjne poddawane są weryfikacji według metodyki naukowej SBTi. Profesjonalna ocena strategii pomaga w osiąganiu neutralności klimatycznej w określonym czasie. To wszystko zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki o klimacie. Obecnie ponad 2 000 podmiotów z całego świata dołączyło do inicjatyw Science Based Targets. Każda organizacja, bez względu na sektor czy skalę działania, ma możliwość przystąpienia do inicjatywy.

Opracowanie standardu korporacyjnego Net-Zero w wersji 2.0 zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurą operacyjną dotyczącą standardów SBTi. Będzie to aktualizacja wytycznych, która wg regulaminu inicjatywy, musi odbywać się co dwa do pięciu lat. SBTi opublikowało również formularz opinii na temat projektu, aby umożliwić zainteresowanym stronom przesyłanie opinii w trakcie procesu rewizji.

SBTi ma cztery kluczowe cele w zakresie przeglądu Corporate Net-Zero Standard:

Źródło: esginfo.pl