Krzyżyk zamykający popup

Ocena rzeczywistego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko bywa trudna, szczególnie gdy do porównanie jest kilka podmiotów. Taksonomia UE ma ułatwić to zadanie.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest taksonomia UE?
  • Jakie korzyści niesie ze sobą dla konsumentów i inwestorów?
  • Jakie kryteria musi spełniać działalność gospodarcza, aby uznać ją za zrównoważoną?

Taksonomia to zwyczajowa nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Przepisy te mają wspierać ochronę środowiska poprzez transfer kapitału od inwestycji niekorzystnych środowiskowo do bardziej ekologicznych rozwiązań.

Taksonomia wskazuje zestaw kryteriów służących do oceny działalności gospodarczych pod kątem ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Spełnienie kryteriów oznacza, że daną działalność można uznać za zrównoważoną. Wytyczne oceniają działalności gospodarczą pod kątem sześciu następujących celi środowiskowych:

  • łagodzenie zmian klimatu;
  • adaptacja do zmian klimatu;
  • zrównoważone wykorzystywanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności oraz ekosystemów.

Zapewniając wystandaryzowane kryteria oceny, taksonomia wspiera inwestorów i przedsiębiorców w podejmowaniu świadomych decyzji i wybieraniu bardziej zrównoważonych rozwiązań. Gwarantuje to jasność w kolektywnym rozumienie tego, jakie działania można uznać za zrównoważone i ułatwia porównywanie podmiotów, co ma kluczowe znaczenie w ukierunkowania przepływu kapitału na zrównoważone inwestycje.

Taksonomia ma również walczyć ze zjawiskiem greenwashingu, czyli wprowadzania konsumentów i inwestorów w błąd poprzez fałszywe deklaracje producentów o przyjazności ich produktów czy usług dla środowiska. Stosowanie taksonomii ma również ułatwić kompleksową ocenę projektów, a w rezultacie identyfikację i eliminację tych, które mimo że wspierają transformację klimatyczną w danym zakresie, to w innym szkodzą środowisku. 

Kluczową cechą taksonomii jest jej dynamiczny charakter – ocena danej działalności może się zmieniać wraz z postępem technologicznym. Wprowadzenie nowych technologii może prowadzić do zmiany pierwotnie negatywnej oceny działalności na pozytywną.

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS