Krzyżyk zamykający popup

Choć obowiązek raportowania ESG obejmuje jeszcze niewielu graczy, to grono to szybko się powiększy. Wiele firm decyduje się włączać ESG do swojej strategii nawet gdy nie jest to jeszcze wymagane przez prawo.

Z artykułu dowiesz się:

 • Kiedy twoja firma zostanie zobowiązana do raportowania czynników ESG?
 • Dlaczego warto zacząć to robić już dziś?

Kiedy muszę zacząć?

ESG staje się coraz ważniejszym elementem strategii biznesowej. Inwestorzy, kontrahenci i konsumenci coraz częściej szukają firm, które działają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Od 2025 r. raportowanie ESG stanie się obowiązkowe dla wielu firm, co stawia przed nimi nowe wyzwania, ale też otwiera pewne możliwości. Obowiązek raportowania ESG będzie dotyczył:

 • Od 2025 roku:
  • Dużych przedsiębiorstw i spółek publicznych zatrudniających co najmniej 500 osób.
 • Od 2026 roku:
  • Firm, które spełniają 2 z 3 kryteriów:
   • Zatrudnienie powyżej 250 osób,
   • Suma bilansowa przekraczająca 85 mln zł,
   • Roczne przychody przekraczające 170 mln zł.
 • Od 2027 roku:
  • Małych i średnich firm notowanych na rynkach regulowanych, które spełniają 2 z 3 warunków:
   • Zatrudnienie powyżej 10 pracowników,
   • Suma bilansowa przekracza 1,5 mln zł,
   • Przychody powyżej 3 mln zł.

Choć obowiązek raportowania obejmie pierwsze przedsiębiorstwa dopiero od przyszłego roku, to będą one musiały wykazać informacje za rok obrotowy 2024. W praktyce oznacza to, że już teraz przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 500 osób muszą zbierać dane związane z ESG, aby przygotować raport na 2025 r. 

Objęcie obowiązkiem raportowania także mniejszych przedsiębiorstw w perspektywie kolejnych 2-3 lat skłania niektóre z nich do podejmowania działań już dziś. Dodatkowo duże przedsiębiorstwa coraz częściej weryfikują przedsiębiorstwa, z którymi współpracują, ponieważ muszą wykazać czynniki ESG w swoim łańcuchu dostaw. Według danych z 2022 r. 54 proc. firm funkcjonujących na terenie Polski publikowało już raporty zawierające informacje niefinansowe.

Dlaczego warto?

Chociaż raportowanie ESG stanie się już wkrótce obligatoryjne, to nie należy traktować go jako uciążliwego dodatku. Transparentność we wdrażaniu strategii ESG sprawia, że mniejsze firmy umacniają swoją pozycję na rynku, ułatwia dostęp do finansowania, przyciąga inwestorów i partnerów biznesowych. Ponadto zwiększa atrakcyjność dla pracowników oraz klientów. Wdrażanie zasad ESG może przynieść również korzyści takie jak:

 • Zwiększenie konkurencyjności: Firmy raportujące czynniki ESG są lepiej postrzegane przez inwestorów, kontrahentów i konsumentów.
 • Wzrost zaufania: Raportowanie ESG buduje wizerunek firmy jako odpowiedzialnej i transparentnej.
 • Oszczędności: Wdrażanie zasad ESG może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii i surowców, a także do optymalizacji procesów.
 • Innowacje: ESG stymuluje do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych.
 • Lepszy dostęp do kapitału: Inwestorzy coraz chętniej inwestują w firmy uwzględniające ESG w swoich strategiach.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Pracownicy chętniej pracują dla firm, które działają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS