Krzyżyk zamykający popup

Sektor logistyki i magazynowania – jako krwiobieg gospodarki – musi nadążać za rosnącymi wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Mogą one nie tylko przynosić korzyści środowiskowe i społeczne, ale również opłacać się finansowo.

Z artykułu dowiesz się:


W badaniu Savills przeprowadzonym w 2023 r. wśród deweloperów z branży logistycznej w Europie, 82 proc. ankietowanych wskazało, że uwzględnianie rosnących wymagań ESG jest dla nich istotne podczas budowy nowych obiektów. Największym zainteresowaniem cieszą się kwestie środowiskowe. Eksperci  jako najczęściej stosowane rozwiązania w branży logistycznej wskazują poprawę efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Inne często spotykane działania związane są ze zmniejszaniem śladu węglowego transportu oraz z efektywnym gospodarowaniem odpadami. 

Obecnie mniej popularne są zrównoważone rozwiązania społeczne i zarządcze, takie jak świadome tworzenie warunków pracy opartych na zasadach równości i bezpieczeństwa czy etyczne standardy odpowiedzialności korporacyjnej. Ich popularność może jednak rosnąć wraz z wdrażaniem kompleksowych strategii ESG.

Zalety wprowadzania rozwiązań ESG

Zielone inwestycje to niższe koszty

Wpływ branży logistycznej na środowisko naturalne jest znaczący. W trzecim kw. 2023 r. za emisję gazów cieplarnianych w UE odpowiadały przede wszystkim produkcja (21,6 proc.), wytwarzanie energii elektrycznej i gazu (17,6 proc.), rolnictwo (15,4 proc.), gospodarstwa domowe (14,9 proc.) oraz transport i magazynowanie (14,4 proc.) – wynika z danych Eurostatu. W porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r. nastąpił spadek emisji w 5 z 9 badanych sektorów, w tym nieznacznie w branży transportowej i magazynowej. 

Redukcja emisji jest możliwa jest dzięki świadomym działaniom. Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych jest priorytetem dla 74 proc. ankietowanych z firm z sektora logistycznego w Europie, a 56 proc. z nich deklaruje działania w celu zmniejszenia zużycia bądź marnowania zasobów

Wynika z badania „European Logistics, Supply Chain Sustainability Report” przeprowadzonego dla Panattoni. Z kolei raport CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG” pokazuje, że w skali kontynentu istnieje duże pole do wdrażania rozwiązań chroniących i wzbogacających bioróżnorodność – jedynie 28 proc. badanych firm uwzględnia ten cel w swoich strategiach.

Zastosowanie zielonych rozwiązań, takich jak ograniczenie zużycia wody i paliw kopalnych, wykorzystanie szarej wody, zmniejszenie zużycia energii czy wprowadzenie odnawialnych źródeł jej pozyskania, wiąże się z obniżeniem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Dotychczas jedynie co czwarta firma zauważyła pozytywny wpływ zrównoważonej logistyki na przychody czy zysk, jednak aż 60 proc. respondentów spodziewa się tego w ciągu najbliższych trzech lat, podaje raport EY „Building supply chain sustainability”. Zrównoważona logistyka przynosi również pozaśrodowiskowe korzyści – 49 proc. badanych firm stosujących ekologiczne rozwiązania zauważyło już poprawę jakości życia pracowników. 

Pozyskiwanie talentów oraz wzmacnianie lojalności wśród zatrudnionych jest motywacją do wdrażania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla 76 proc. badanych polskich przedsiębiorstw, wynika z raportu „Organizacja ESG” CBRE. Według EY, około 40 proc. przedsiębiorstw, które wprowadziły zasady zrównoważonej logistyki, wskazuje na zmniejszenie się rotacji pracowników. Pracownicy chętniej wybierają firmy aktywnie wcielające w życie strategie ESG z kilku powodów.

Jednym z nich jest rosnąca świadomość społeczna, przyczyniająca się do weryfikacji obecnego i potencjalnego miejsca pracy pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Jednocześnie firmy aktywnie wcielające w życie strategie ESG są bardziej atrakcyjne również dla osób, które nie posiadają wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju lub takich, które nie przykładają do niego dużej wagi. Dzieje się tak, ponieważ wiele odpowiedzialnych rozwiązań to jednocześnie narzędzia zwiększania satysfakcji pracowników. 

Dla przykładu zieleń wewnątrz i wokół budynków poprawia wydajność i koncentrację pracowników oraz zwiększa poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Około 70 proc. badanych firm z branży logistycznej inwestujących w pakiety wellness dla pracowników zauważa zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie absencji, wynika z raportu „European Logistics & Supply Chain Sustainability Report” Panattoni.

Efektywność pracowników przekłada się na zyski. Firmy, które aktywnie prowadzą politykę inkluzywności i różnorodności społecznej zarabiają przeciętnie o 19 proc. więcej, podaje PwC.

Budowanie wiarygodności

Przedsiębiorstwa, które podejmują inicjatywy wpisujące się w założenia zrównoważonego rozwoju często są odbierane bardziej pozytywnie. Wprowadzenie strategii ESG zwiększa konkurencyjność, a inwestorzy niżej oceniają potencjalne ryzyko współpracy. Nie powinno zatem dziwić, że aż 86 proc. badanych polskich firm traktuje odpowiedzialne rozwiązania jako narzędzie do budowania wizerunku, – wynika z raportu „Organizacja ESG” CBRE.  Jednocześnie 75 proc. twierdzi, że zrównoważony rozwój i działania w tym zakresie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ich klientów, a 28 proc., że w ten sposób próbują wyprzedzić konkurencję.

Strategie ESG i stopień ich realizacji udostępnia się poprzez raportowanie. Dostarcza ono klientom i interesariuszom kompleksowych informacji, a idąca za tym transparentność zwiększa wiarygodność i zaufanie. Dodatkowo firmy z silnie rozwiniętą strategią w zakresie ładu korporacyjnego podlegają mniejszemu nadzorowi ze strony władz, aktywistów czy organizacji związkowych, mają większą swobodę działania i unikają płacenia kar. Dodatkowo aż 56 proc. badanych firm produkcyjnych i handlowych oraz 58% firm 3PL w Europie nalega na prawo do zakończenia współpracy, jeśli kontrahent z łańcucha dostaw nie spełnia wymagań ESG, wynika z „European Logistics. Supply Chain Sustainability Report” Panattoni. Otwarte dzielenie się informacjami jest też najlepszą formą obrony przed zarzutami o tzw. greenwashing. To szczególnie istotne w kontekście rosnącej świadomości zagadnień związanych z ESG, która przekłada się na budowanie wiarygodności marki wśród klientów. Warto zaznaczyć, że występuje duża dysproporcja między tym, jak firmy myślą, że są postrzegane, a rzeczywistością. W globalnym badaniu przeprowadzonym przez Capgemini na potrzeby raportu „How sustainability is fundamentally changing consumer preferences” 65 proc. organizacji stwierdziło, że ich klienci są w wysokim stopniu świadomi podejmowanych przez nie inicjatyw środowiskowych i społecznych. Tymczasem niemal połowa klientów przyznała, że nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować tego typu deklaracji, a 44 proc. respondentów – że w nie nie wierzy.

Co motywuje firmy do wprowadzania działań z zakresu ESG?

zgadzam sięzdecydowanie
się zgadzam
wizerunek firmy51%35%
obszary ESG są elementem strategii biznesowej naszej organizacji49%33%
chcemy być zgodni z przepisami i celami UE49%30%
działania ESG wynikają z naszych wartości50%29%
wellbeing pracowników wpływa na ich lojalność oraz pozyskiwanie talentów44%32%
nasi klienci tego oczekują43%32%
chcemy w ten sposób wyprzedzić konkurencję41%27%
chcemy zmniejszyć ryzyka w naszym modelu biznesowym43%20%
zrównoważony rozwój wspiera rentowność naszego biznesu42%20%
działania te są nam narzucone przez centralę38%16%
źródło: CBRE, Organizacja ESG. Czy jesteśmy w Polsce gotowi na strategie zrównoważonego rozwoju?, 2023.